AI tegner 55 boliger i Odense S i kulturhistorisk miljø

AI Lindvedhave Proj

AI har i tæt samarbejde med Living Development tegnet 55 nye boliger i et kulturhistorisk miljø ved Lindved Hovedgaard.  Den nye bebyggelse opføres som henholdsvis 2-plans og 1-plans boliger til udlejning. Boligerne opføres med teglfacader med påsat træespalier, som spiller op mod det åbne landskab og skovbrynet mod Lindved Hovedgaard. Det har været vigtigt for bebyggelsen, at valgte materialer er i en rigtig kvalitet - rene rå materialer. Der er derfor valgt teglklinkebelægninger til flisebelægninger, varmbehandlet grantræ til skur og espalier og italienske fliser til flisebelægninger i boligerne.

Bebyggelsen udføres med LAR-løsninger med afvanding af regnvand til nye åbne bassiner. Derudover etableres vejbelægninger som permeabel belægninger. 

AI Lindvedhave 2

Living Development er i gang med en revitalisering af det kulturhistoriske miljø ved Lindved Hovedgaard, hvor hovedhuset, som er fredet, er under totalrenovering. Derudover bliver sidebygningen ombygget til kontorlokaler. Hele landskabet omkring Lindved Hovedgaard er omdannet til et åbent og transparent miljø, hvor der er et godt og etableret stisystem med offentlig adgang. Græsmarken nordvest for bebyggelsen kan omdannes til en biotop for padder, sommerfugle, salamandre m.m., som gerne vil bo i et vådt område.

Læs mere om de nye boliger her på Living Development.

Se mere om projektet Lindvedhave her.

AI Lindvedhave 1