AI prækvalificeret til 40 familieboliger

Lejerbo Logo SH EPS Small

AI og Thing Brandt Landskab er sammen med totalentreprenør Raunstrup Byggeri prækvalificeret til totalentreprisekonkurrence om 40 nye energivenlige familieboliger på Fasanvej i Næstved for Lejerbo. Boligerne skal opføres på den nye udstykning ”Skyttemarken” som 1 og 2-etages klyngehuse, der er indpasset i det omkringliggende landskab.

Bebyggelsen har et samlet bruttoetageareal på ca. 3.800 m2. Bebyggelsen er tænkt gennemført helt eller delvist som let industrialiseret byggeri med delvis anvendelse af genbrugte materialer. Bygherren har store ambitioner om at skabe et attraktivt boligområde med plads til et moderne, alment boligfællesskab med fælles tilbud og aktiviteter.

Boligerne opføres som energivenlige 2020 boliger med lave driftsomkostninger og god totaløkonomi. Boligerne opføres som sunde, lyse boliger med et godt indeklima. Boligerne er en del af et større byudviklingsprojekt syd for Skyttemarksvej. Næstved kommune har på baggrund af konkurrence vundet af Lendager Arkitekter i 2012 udarbejdet en lokalplan for hele området, hvor de 40 boliger ”Skyttemarken” er ét ud af 5 nye boligområder.

Se mere om Lejerbo her.