AI og den moderne folkeskole

Med den nye skolereform skal et moderne og attraktivt skolebyggeri honorere mange forskellige funktioner. Skolen skal kunne bruges til aktiviteter af beboerne i nærområdet, fungere som samlingspunkt for organisationer og leve op til kravene for en velfungerende heldagsskole for eleverne. Men ikke mindst skal den danne rammerne for indlæring og kollektivt samvær. 

Jesper Møgelhøj fra AI Arkitekter & Ingeniører fortæller i dag i Politikens tillæg ”Den Moderne Folkeskole” om hvordan vi arbejder med at skabe de bedste betingelser for et godt indeklima og fleksible arealer. Både når det gælder folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler og universiteter og det gælder alt fra renovering over modernisering og ombygning til nybyggeri. 

”Vi er over det hele, og vi er der med en aktiv bæredygtig og innovativ tilgang til arkitekturen og teknologien. Vi tænker i et kredsløb fra vugge til vugge, og derfor har vi stort fokus på vores materialevalg. Det skal være bæredygtigt, det skal være solidt og holdbart og det skal være sundt. Men det skal også ske inden for nogle konditioner, hvor økonomien står mål med forskønnelsen. Det betyder kort fortalt, at æstetikken, funktionen, driften og teknikken skal spille sammen til alles tilfredshed”, fortæller Jesper Møgelhøj.

Du kan læse mere her på side 10 i tillægget Den Moderne Folkeskole.

Herunder kan du se AI´s skoleteam.

AI Skoleteam