AI ansætter afdelingschef for arkitektområdet

AI Arkitekter & Ingeniører har netop ansat Brian Cowell som ny afdelingschef for arkitektområdet.

Cowell har de sidste fire år arbejdet som senior projektleder for AI. Blandt andet var han i en årrække rådgiver for hotelgruppen Rezidors bygningsprojekter i Danmark, Sverige og Norge. Før han kom til AI, arbejdede han som leder af Nationalbankens bygherreorganisation.  

Brian Cowell

Om udnævnelsen af Brian Cowell, fortæller Tomas Snog, som er kreativ direktør for AI: ”Brian udmærker sig ved at favne de ledelsesmæssige kompetencer på et meget højt og reflekteret niveau. Jeg vil beskrive ham som en person, der kender alle facetter af byggebranchen. Han har gennem sin karriere både været entreprenør, bygherre og rådgiver. Han besidder et stort overblik. Han er analytisk stærk, og han har valgt at gøre ledelse til sin styrke. Og netop derfor har vi valgt Brian Cowell til ny afdelingschef.”

Brian Cowell er uddannet bygningskonstruktør fra Københavns Erhvervsakademi i 1999. Derudover har han en master i construction & project management fra Heriot-Watt University i Edinburgh og en HD i økonomistyring og procesledelse fra CBS. I øjeblikket er Brian Cowell blandt andet senior projektleder for opførelsen af specialplejeboliger i Arenakvarteret i Ørestad Syd, hvor der er indarbejdet en række velfærdsteknologiske løsninger, der vil være med til at fremme den enkelte borgers tryghed, sikkerhed og aktive deltagelse.

Med ansættelsen af en afdelingschef for arkitektområdet åbner AI op for en ny organisation, som skal styrke arkitekt- og ingeniørvirksomheden, som lige nu er i hastig vækst. ”Det sidste års tid har vi arbejdet på at ændre vores organisation”, fortæller Tomas Snog. ”Vi har ønsket at skabe en mere tværfaglig organisation, som understøtter vores måde at arbejde på. Og vi har ønsket at styrke vores tre primære forretningsområder Boliger, Skoler og Hoteller. Den nye organisation er bygget op omkring et Arkitektområde og et Ingeniørområde med hver sin afdelingschef.”

Om sin nye stilling siger Brian Cowell selv: ”Jeg har jo aldrig lagt skjul på, at jeg ikke selvstændigt kan tage æren for de resultater, som jeg har opnået. Det skyldes, at jeg hverken kan tegne eller designe. Til gengæld er jeg dygtig til at sætte tingene i de rigtige rammer og processer, så vi alle kommer bedst muligt i mål. Mit fokus vil derfor være at finde ud af, hvordan vi sammen - men også individuelt - finder os bedst muligt til rette i en branche, hvor vi hele tiden skal blive dygtigere i morgen til det vi gør i dag.”

For yderligere oplysninger kontakt:

Brian Cowell, afdelingschef for arkitektområdet, mobil: 30765290
Tomas Snog, kreativ direktør og partner, mobil: 20261573