AI afgiver tilbud på rammeudbud hos Boligselskabet Sjælland

 Boligselskabet Sjaelland Logo

AI er prækvalificeret blandt 12 udvalgte teams til at afgive tilbud i forbindelse med rammeudbud på totalrådgivning med 6 leverandører. Vores team er bestående af AI som totalrådgiver og underrådgivere Thing Brandt Landskab og Arne Elkjær.

Rammeaftalen vil omfatte teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering, ombygning, istandsættelse og nybyggeri af boligselskabets ejendomme og de af boligselskabet administrerede ejendomme, herunder delt rådgivning, projektledelse, projektering, totalrådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og nybygningsprojekter.

Omfanget af rådgivningsbehovet forventes at udgøre 150-220 mio. kr. ekskl. moms over de næste par år.

Rammeaftalen forventes at løbe i 2 år med mulighed for at forlænge aftalen i op til 2 gange 1 år.