HEDELYSKOLEN: Pilotprojekt på PCB-renovering med termisk stripning

AI Hedelyskolen 4 Web

I samarbejde med Greve Kommune, Hedelyskolens byggeudvalg og underrådgiver Golder Associates har AI siden sommeren 2015 planlagt og projekteret PCB-renovering af Hedelyskolen.

Der blev i efteråret 2014 konstateret høje koncentrationer af PCB i bygningerne på skolen og dermed også i indeklimaet. På grund af de høje PCB-koncentrationer blev det via en del ekstra forundersøgelser konstateret, at det, ud over at sanere og bortskaffe alle lette materialer og møbler med PCB, var nødvendigt at udføre en termisk stripning.

Frigivelse og reduktion af PCB

Termisk stripning går i al enkelhed ud på at isolere bygningerne indefra og derefter varme lokalerne op til ca. 60 grader i 2-6 ugers varighed. Når temperaturerne stiger så voldsomt, bliver PCB’en frigivet fra de tilbageværende materialer og samlet op i aktive kulfiltre. På den måde får de tilbageblivende tunge bygningsdele reduceret indholdet af PCB ned til et niveau, hvor den samlede koncentration kommer ned under Sundhedsstyrelsens grænseværdi på 300 ng/m3 i indeklimaet. 

Pilotprojekt 2016

Som dokumentation for at denne løsning også virker i praksis og ikke kun i laboratoriet, hvor der er udført forsøg, blev der i januar 2016 igangsat et pilotprojekt i 2 bygninger på skolen, hvor løsningerne blev afprøvet i fuld skala. Dette pilotprojekt er netop blevet afsluttet, og indtil videre ser resultaterne ud til at være som forventet.

AI Hedelyskolen 5 Web

Det er essentielt at vide, at man ikke kan fjerne PCB’en helt fra bygningerne ved udførelse af en termisk stripning, men reducere niveauet væsentligt, og at værdierne i bygningerne dernæst vil falde yderligere over tid. Af samme grund udføres der luftmålinger 5 gange i hvert område over de næste 2 år for at dokumentere, hvor langt ned PCB-niveauet er kommet. Nedbringelse af værdierne, efter byggearbejderne er afsluttet, er generelt også betinget af velfungerende og effektive mekaniske ventilationsanlæg, der skifter luften 2-3 gange i timen.

Udførelse i fem etaper 

Sideløbende med pilotprojektet er projektet for den resterende berørte del af skolen blevet projekteret og udbudt.

Hovedentreprenøren Enemærke & Petersen vandt udbuddet og påbegynder den første af i alt fem etaper d. 27. juni 2016, når skolen går på sommerferie.

Byggeriet udføres i fem etaper og forventes færdig i løbet af foråret 2018.

AI Hedelyskolen 6 Web

Projektet omfatter blandt andet sanering og bortskaffelse af PCB-holdige bygningsdele, termisk stripning, nye døre og vinduer, nye indvendige døre, nye lofter, nye gulve, ny belysning, nye ventilationsanlæg, nye møbler og ombygning i de forskellige områder, så de passer til fremtidens pædagogiske behov og krav til belysning, akustik og luftskifte. Derudover udføres reparationer af murværk udvendigt og udskiftning af tegltagene.

Forbedret indeklima og bedre indlæringsevne

Som en ekstra bonus vil de udførte løsninger på Hedelyskolen bidrage væsentligt til energibesparelser, forbedret indeklima samt forøget indlærings- og koncentrationsevne for børnene på skolen.

Erfaringerne med den termiske stripning på Hedelyskolen forventes at bidrage til generel erfaringsopsamling i branchen for, hvordan man kan nedbringe PCB-koncentrationer væsentligt i inficerede bygninger, uden at de efterfølgende fremstår med synlige sår. Denne viden vil i høj grad kunne anvendes i bygninger med høj bevaringsværdi eller fredningsstatus.

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte AI’s skoleteamleder, arkitekt MAA Jesper Møgelhøj, der er ansvarlig projektleder, arkitekt og byggeleder på opgaven.

Se mere om projektet her.

Kontakt Jesper Møgelhøj her.