Dørudskiftning i bevaringsværdig boligbebyggelse

Bispeparken 2Til1 DSCF8089

I samarbejde med fsb har AI netop færdiggjort dørudskiftning i Bispeparken – i alt 84 opgangsdøre, 785 entrédøre til beboelses- og erhvervslejemål, 32 døre til erhvervslejemål. Derudover er der udskiftet kælderdøre både ud- og indvendigt. Der er etableret nye dørtableauer i bruneret messing, samt dertilhørende nyt samtaleanlæg i hver lejlighed. Bispeparken er pålagt en facadecensur, der omfatter opgangsdøre og dørtableauer.

Bispeparken

Bispeparken er opført i 1940-41 og er bevaringsværdigt med mange tidstypiske træk og et godt eksempel på funktionalismens indflydelse på det almennyttige boligbyggeri. Bispeparken er en blanding af stokbebyggelse og karrébebyggelse, og den store åbne vinkel kombineret med fritlæggende stokke og længer skaber plads til det store samlede parkareal mellem husene, hvor de forskudte boligblokke bliver en del af landskabet med anvendelige friarealer. Bebyggelsen ligger på en af Københavns højeste grunde, der er stærkt stigende i terræn med det centralt placeret parkareal med birkelunde, legepladser og god udsigt til Grundvigskirken.

Bispeparken Fugleperspektiv

Tegnet af blandt andet Kaare Klint, som færdiggjorde Grundtvigskirken efter sin far P.V. Jensen-klints død, er Bispeparken med sine gule facadesten en del af et sammenhængende kvarter omkring kirken. Forskellige arkitekter har hver især sat deres præg på de individuelle blokke i form af forskydninger i facaden, planfordeling og indgangspartierne, herunder opgangsdørene.

De oprindelige opgangsdøre er af træ og er meget velproportioneret og fine. På trods af dørenes forskelligheder har de også et slægtskab, idet farvesætningen på dem alle er rødbrun, mens karme er hvide på udvalgte steder. Slægtskabet på dørene giver en genkendelighed i Bispeparken.

Bispeparken 2Til1 DSCF8113

Alle opgangsdøre er med glaspartier, så der kommer lys ind i opgangene. Ved renoveringen er der genetableret glas i alle dørene, som er ført tilbage til det oprindelige udtryk, og proportionerne er bevaret i form af smalle sprosser. Glaspartierne i dørene har samtidig en kriminalpræventiv effekt, da man let kan se, om der er andre på stedet – inde eller ude. Projektet imødekommer derved beboernes ønske om øget sikkerhed samt fastholdelse genkendeligheden blokkene imellem i form af opgangsdørenes udtryk.  

Bispeparken DSCF8123

Samtidig er farvesætningen i dørene bevaret, som også giver sig til kende i de omkringliggende boligforeninger, og er med til at sætte sit præg på området. Dørtableauerne er udført i bruneret messing, der indpasser sig diskret i det gule murværk. Derved er der genskabt en ensartethed for den enkelte blok i det forskelligartede formsprog skabt af arkitekterne. De nye døre og dørtableauer er med til at tilføre bebyggelsen den kvalitet, den fortjener. 

800 lejligheder udlejet på 2 dage 

Bispeparken blev bygget for at give dårligt stillede arbejderfamilier bedre boligforhold. I efteråret 1940 blev samtlige 800 lejligheder lejet ud på kun 2 dage, og byggeriet stod klar til indflytning i april-maj 1941. 11 mio. mursten og 40.000 m2 gulvbrædder samt over 2 mio. arbejdstimer blev brugt til opførslen, som var blandt Skandinaviens største boligkompleks opført på én gang i sin tid.

Se mere om dørudskiftning i Bispeparken her.

Se mere om Bispeparkens historie her.