Bygningspræmiering 2015 – Københavns Rådhus

AI Sundholm Syd Blogindlaeg 18032016

Projektet Sundholm Syd er netop blevet tildelt Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2015, som uddeles til `Gode og smukke bygninger´ opført eller renoveret i Københavns Kommune. De nye præfab boliger i Sundholm Syd er et eksempel på fleksible, skalérbare boliger i bymæssig kontekst, som samtidig er konkurrencedygtige prismæssigt.

Bygningspræmiering er en pris til arkitekten og bygherren, men prisen gavner også kommunen, da formålet er at støtte op om smukt byggeri og gode bymiljøer og dermed højne kvaliteten til glæde for byens borgere. 

Et urbant landskab

48 individuelle boliger er skudt op i Ørestaden lige over for DR byen. Projektet består af en række punkthuse i 3 og 4 etager, som placeres frit på en gammel gartnerigrund. Det grønne havemiljø er det samlende element for området med store træer og små pixihaver mellem husene. Midt i området ligger et gammelt vaskeri, som bevares og bruges som kunstfabrik. Ved kunstfabrikken etableres et fælles byrum som samlingssted for beboere og kunstnere. Den gamle fabriks industrielle og stoflige udtryk afspejles i de nye bygninger.

Mere fleksibilitet - mindre energiforbrug

For at opnå størst mulig indretningsfrihed er boligen udformet som åbne rum, der kun er opdelt af de faste installationer (bad, køkken og depot). De åbne rum og facader gør det muligt at sætte vægge op og få flere mindre rum - uden at gå på kompromis med dagslyset. Byggeriet opføres som lavenergiklasse 2015 baseret på fjernvarme, super lavenergivinduer og ventilation med varmegenvinding.

Mere bæredygtighed - mindre byggeplads

Der er arbejdet med rumstore boksmoduler, der giver mere produktion og mindre byggeplads. I produktionen optimeres materialeforbruget og byggeprocessen, så byggeriet bliver billigt og bæredygtigt. Der bygges i rene trækonstruktioner, og facadebeklædningen er ubehandlede metalfacader i cortenstål og råaluminium, som kan omsmeltes og genbruges ved udskiftning.

Beboerne i Sundholm Syd tager ejerskab

Boligforeningen 3B kunne sidste år fortælle, at boligerne blev revet væk på ingen tid. De populære byboliger kræver, at beboerne tager ejerskab og føler et fælles ansvar for byggeriet. Sundholm Syd er et AlmenBolig+ projekt, som er et særligt koncept for boliger til familier, der kan og vil yde en indsats i boligafdelingen mod en lidt lavere månedlig ydelse.

Byg, bedre, billigere, bæredygtigt

Boligerne i Sundholm Syd er et eksempel på, hvordan en bæredygtig tilgang til arkitekturen og byens rum har skabt glæde for beboerne. En rimelig husleje i et kvalitativt byggeri tæt på centrum af København er attraktivt, og BL magasinet Boligen fortæller i sidste udgivelse (nr. 3 marts 2016), at en delegation fra både Norge, Brasilien og Japan har lagt vejen forbi boligerne. Den norske delegation fremhæver, at unge i dag stiller krav til deres fremtidige hjem i form af bolig i byen, hvor man får kvalitet for billige penge. Her er Sundholm Syd et forbillede.

Ny nordisk arkitektur med efterklang

Når vi bygger i byen til en mangfoldig gruppe af borgere har vi et ansvar for at skabe langtidsholdbar arkitektur, hvor kvalitet i byggeriet er tænkt ind fra start, igennem hele processen til det færdige projekt. Vi lægger vægt på at skabe bæredygtige løsninger, der er med til at forny den nordiske tradition. Både for vores børn og for at vise verden en ny nordisk vej. Unikke fortællinger og en ny klangbund i bygninger handler i høj grad om identitet, og København fortjener en genfortolkning af sin identitet bl.a. gennem bygningsmassen som byens ansigt.

Om projektet Sundholm Syd

Projektet Sundholm Syd er tildelt Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2015 og er med på Venedig Biennalen 2016 samt indgår i DAC og Realdania By inspirationskataloger til rådgivere, byudviklere, investorer og producenter – præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet.

Arkitekt- og ingeniørfirmaet AI a/s og landskabsarkitektfirmaet BOGL Aps præmieres sammen med bygherren Boligforeningen 3B. Enemærke & Petersen A/S er totalentreprenør på projektet.

Se mere om projektet her.

Se begrundelse fra Københavns Kommune her.

Se omtale i Politiken her.

AI Sundholm Syd 2 DSC 3797