AI vinder Borgernes Hus i Odense

Odense Banegaard Web

AI vinder sammen med totalrådgiver Henry Jensen transformation af store dele af Odense Banegård Center til det nye "Borgernes Hus" i Odense for Odense Kommune. Transformationen omfatter ca. 6.500 m² etageareal og skal danne den fælles ramme for Hovedbibliotek, Musikbibliotek, Borgerservice, Center for Civilsamfund og Frivillighedscenter Odense mfl.

Den nye rumdisponering og indretning sker i tæt samarbejde med Urgent Agency og Blue Bakery, som varetager  brugerprocessen med de forskellige interessenter.

For at det nye "Borgernes Hus" skiller sig ud fra det øvrige Odense Banegårdscenter får facaden en helt ny markant identitet, hvor indvendigt og udvendigt offentligt rum bringes i tættere samspil. Huset får herudover egen ny hovedindgang, som formes i tæt samarbejde med Letbanen.