3 underjordiske parkeringsanlæg

3 Underjordiske P Anlaeg

AI skal udarbejde løsningsforslag for 3 underjordiske parkeringsanlæg for Københavns Kommune i samarbejde med SLA og Rambøll.

Forundersøgelsen skal synliggøre, hvordan underjordiske parkeringsanlæg kan integreres i og understøtte de byrumsmæssige kvaliteter.

Københavns Kommune har udpeget seks lokaliteter til underjordisk parkering fortrinsvis til boligparkering. Anlæggene skal indeholde 150-300 parkeringspladser i to (eller tre niveauer).

De seks lokaliteter er: Gunnar Nu Hansens Plads, Strandboulevarden nordlig del v. Randersgade, Strandboulevarden ved Fridtjof Nansens Plads, Århus Plads, Baggesensgade, Otto Krabbes Plads og Litauens Plads.