Tilskud til energirenoveringer

Tilskud Til Energirenoveringer

Energibesparelser kan opnås på mange måder. De fleste er klar over, at udskiftning af døre og vinduer, efterisolering af tag og facader samt udskiftning af pumper kan bidrage til besparelser. Udskiftning af gamle ventilationsanlæg og varmeveksler eller skift fra olie-/gaskedler til fjernvarme giver også mulighed for at opnå store energibesparelser. I nogle tilfælde kan der opnås energibesparelser og tilskud, der er så store, at bygherres byggeomkostninger er tjent hjem inden for en kort tidshorisont.

Chefkonsulent for bæredygtighed i DANSKE ARK Peter Andreas Sattrup gør opmærksom på muligheden for økonomisk tilskud til energirenoveringer fra Dansk Fjernvarmes Handelsselskab. DFH er en blandt flere selskaber, der giver tilskud til en række energitiltag, som f.eks. udskiftning af døre og vinduer, efterisolering af tag, ydermure etc. samt etablering af LED og mekanisk ventilation. Derudover gives tilskud til nye bygninger, hvis de opføres bedre end dagens standard, hvor dagens standard defineres som de skrappeste krav i enten det gældende Bygningsreglement og/eller lokalplan. 

Søg tilskud inden projektstart

Det er vigtigt at huske, at der skal søges tilskud, inden bygherre går i gang med projektet – uanset om det er bygherren selv, der søger, eller om rådgivervirksomheden søger tilskuddet på vegne af bygherren. 

AI kan hjælpe med at kortlægge energibesparepotentialerne hos bygherre, prissætte tiltagene og beregne, hvor meget energi der kan spares. Dernæst finder vi den bedste måde at realisere energiprojekterne på gennem rådgivning, faglig bistand og udførelse af den konkrete energirenovering.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du sparer på energien, skåner miljøet og samtidig få økonomisk støtte til det, er du velkommen til at kontakte energirådgiver Jan Nilsson på tlf. 28 19 68 81 eller mail jni@ai.dk.

Læs mere om støtte til energirenoveringer på www.energispareguiden.dk

Læs mere her om Energistyrelsens aftalegrundlag for tilskud til energirenoveringer, som gælder samtlige net- og distributionsselskaber i Danmark.