Nyt energisamarbejde med DONG Energy – tilskud til energirenoveringer

DONG Energy AI

AI a/s har indgået samarbejdsaftale med DONG Energy om konkret indsats i form af energispareaktiviteter, der skal medvirke til realisering af energibesparelser hos vores kunder. Aftalen betyder, at vi kan hjælpe vores kunder med at få tilskud til byggeomkostningerne i forbindelse med energirenoveringer.

Energibesparelser kan opnås på mange måder, og de fleste ved, at udskiftning af vinduer, isolering af tage og facader samt udskiftning af pumper kan bidrage til besparelser. Færre ved dog, at udskiftning af gamle ventilationsanlæg og varmeveksler eller skift fra olie-/gaskedler til fjernvarme ligeledes giver mulighed for opnåelse af store energibesparelser. I nogle tilfælde kan der opnås energibesparelser og tilskud, der er så store, at kundens byggeomkostninger er tjent hjem inden for en kort tidshorisont.

Når først energibesparepotentialerne er fundet hos kunden, hjælper AI med at prissætte tiltagene og beregne, hvor meget energi der kan spares. Dernæst finder vi den bedste måde at realisere energiprojekterne på gennem rådgivning, faglig bistand og udførelse af den konkrete energirenovering.

Energistyrelsens nuværende energispareaftale af 13. november 2012 giver mulighed for, at der kan opnås tilskud fra energiselskaberne til udførelse af energibesparende tiltag. Via vores samarbejdsaftale med DONG Energy kan vi garantere kunden, at der kan opnås tilskud til f.eks. udskiftning af vinduer, isolering af tage og øvrige energibesparende tiltag. Det varierer, hvor stort tilskuddet er, men vi kan hjælpe med en konkret vurdering.  

AI a/s har altid haft fokus på at nedbringe energiforbruget og sikre effektiv drift hos vores kunder og samarbejdspartnere. Når vi foretager renoveringer eller energisyn og udfører energimærkninger, har vi gennem årene ofte konstateret gode muligheder for at nedbringe ejendommens energiforbrug, som vi omsætter til energibesparelser. Disse energibesparende tiltag vil altid nedbringe kundens energiudgifter og samtidig reducere udledning af den klimabelastende CO2.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du kan spare på energien, skåne miljøet og samtidig få økonomisk støtte til det, er du velkommen til at kontakte energirådgiver Jan Nilsson på tlf. 28 19 68 81 eller mail jni@ai.dk.

Læs mere om Energistyrelsens energispareaftale her.