Lys der forebygger

Ny rapport er udkommet om anvendelsen af belysningsteknologi til forbedring af sundhed, velfærd og arbejdsmiljø ved planlægning og indretning af byggeri. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem DOLL Green Lab, Københavns Kommune og AI i forbindelse med projektering af plejeboliger for multipelt handicappede på Arenagrunden i København.

AI Lys Der Forebygger Web

Lyskilder der gengiver det naturlige dagslys

I rapporten kortlægges nyeste viden om, hvordan naturligt og kunstigt lys påvirker mennesket med input fra lægefagligt panel og lysfaglige eksperter. Det lægefaglige panel peger især på det forhold, at sundere kunstlys bør tilnærme sig det naturlige dagslys samt dets variationer.

Indledningen til resuméet lyder som følger:

”Lys er i dag inde i et globalt teknologiskift, hvor LED-teknologien tager over, og belysningen tager springet fra primitiv elektrisk artikel til avanceret elektronik og halvlederteknologi. Det giver nye muligheder for at anvende lys præcist, dynamisk og individuelt doseret. Samtidig øges vor viden om lysets afgørende betydning for den menneskelige sundhedstilstand, såvel fysisk som mentalt, samt for arbejdsmiljø og livskvalitet”.

Anvendelsen af nye lys- og styringsteknologier i det kommende botilbud kan forbedre sundhedstilstanden og fremme såvel praktiske som sociale funktioner hos denne gruppe af borgere. Herved kan deres livskvalitet øges markant, visse behandlingskrævende lidelser undgås og dæmpes, ligesom døgnrytmen og dermed sociale funktioner kan styrkes.

Energiberegninger med anbefaling af døgnrytmestyret belysning

Rapporten bruger specialplejeboligerne for multipelt handicappede i Ørestad Syd som case ved beregning af forskellige belysningsteknologier. På baggrund af anlægsudgifter til nye belysningsteknologier sammenholdt med standard belysningsarmaturer, er der lavet energiberegninger fra indkøb til og med en driftsperiode på 90.000 brændetimer. Konklusionen er en klar anbefaling fra alle parter om implementering af døgnrytmestyret belysning. 

Ud over energibesparelser forventes døgnrytmestyret belysning at give beboerne en forbedret og mere normal livscyklus, som for personalet vil opleves som en roligere hverdag med et forbedret arbejdsklima. Det vil være med til at reducere antallet af sygefravær med en forventet besparelse på ca. 450 sygedage om året.

Hent den fulde rapport som pdf-fil her.

Se mere om specialplejeboliger til borgere med handicap her.

Se mere om DOLL og Gate 21 her.