Ingeniørfaglig talentudvikling

DTU Bygningsdesign Katastroferamt Byomraade 12082015 2

Ingeniørbranchen i Danmark kan udvikle store talenter blandt unge ingeniører. Det viser prisen som årets unge rådgivende ingeniør i Europa, der netop er uddelt til Anne Moloney fra Rambøll på baggrund af stærke tekniske kompetencer og enestående projektlederegenskaber.

Dygtige unge ingeniørtalenter skyldes bl.a., at virksomhederne i branchen prioriterer medarbejderudvikling fra dag 1 og forstår værdien i at skabe en attraktiv arbejdsplads med mulighed for faglige udfordringer og derigennem hurtig udvikling.  

Attraktive projektlederroller i tværfaglig virksomhed

Licitationen skriver i artiklen ”Firmaer uddanner selv unge til ekspertise” den 4. august 2015, at ingeniørvirksomheder bliver nødt til at satse bredt, når de ansætter unge ingeniører, og at det er populært blandt unge at arbejde tværfagligt med miljø- og klimaopgaver.

Attachment 1

Adm. direktør og partner i AI Jan Bruus Sørensen genkender interessen blandt de unge for at arbejde tværfagligt med bæredygtige projekter. Han fremhæver i artiklen fordelene ved at være ansat i en interdisciplinær virksomhed med mulighed for at arbejde helhedsorienteret med et projekt gennem en hel proces, hvor bæredygtigt arkitekt- og ingeniørdesign går hånd i hånd:

”AI har behov for el-, vvs-, anlægs- og konstruktionsingeniører, men ligesom i alle andre ingeniørvirksomheder, er de erfarne medarbejdere svære at få fat i. Til gengæld kan AI tiltrække de unge, talentfulde ingeniører ved at give dem chancen for hurtigere at indgå i attraktive projektlederroller i tværfaglige teams. Ingeniører med kendskab til arkitektur, eller omvendt, er attraktive medarbejdere hos AI.”

Tværfagligheden kommer bl.a. til udtryk i praksis hos AI ved at Chefarkitekt Tomas Snog og Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann begge fungerer som eksterne censorer på DTU Bygningsdesign. På den måde har AI en særlig tæt tilknytning til de unge ingeniører, som arbejder i et interdisciplinært felt med bl.a. indeklimasimuleringer, vindstudier og energiberegninger som forudsætning for bygningers design. 

DTU Bygningsdesign – fælles afgangsprojekt 

Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann har netop eksamineret tre af bygningsdesignerne i et fælles afgangsprojekt om katastrofehåndtering i konfliktramte områder, ressourcehåndtering ved naturkatastrofer, herunder vindstudier, før, under og efter katastrofen indtræffer.

DTU Bygningsdesign Katastroferamt Byomraade 12082015 3

Klaus Kellermann fremhæver kvaliteten i projektet, som er resultatet af et samarbejde mellem de tre studerende: 

”Projektet viser i høj grad, hvordan man optimerer genopbygning i naturkatastroferamt byområde bl.a. ved beregninger af summen af genanvendelige byggematerialer bestemt ud fra typen af affald i katastrofeområdet. Beregningerne og den samlede operationsanalyse af området fungerer som beslutningsredskab og er med til at afgøre hvilke byggematerialer, der anvendes fremadrettet”. 

Jacob Bjerregaard-Svendsen, som er en af de tre studerende, har været i praktik hos AI, som en del af sin uddannelse på DTU.

Det fælles afgangsprojekt er udarbejdet af Camilla Rosendahl, Sofie Olesen og Jacob Bjerregaard-Svendsen.