Genopførelse af bygning M til Kongsholmcenteret

I team med Rørbæk og Møller har AI har vundet genopførelse af bygning M til Kongsholmcenteret i Albertslund.

Kongsholmcenteret 2 1

Midt i Albertslund, ved stationen, centrum og det nye plejecenter, ligger Kongsholmcentret. Et undervisnings- og formidlingscenter for alt fra kommunal kursusvirksomhed til musikundervisning.

Hovedbygningen, bygning M, nedbrændte i april 2009, og forliget med forsikringsselskabet er nu faldet på plads, og bygningen skal genopføres.

Albertslund Kommunes mål med genopførslen er, at der sidst i 2016 igen vil være et center for undervisning med tilhørende administrationer, en musikskole, der tilbyder musikundervisning til alle kommunes børn og voksne, samt auditorie og koncertsal fyldt med liv fra morgen til sen aften.

Bygning M var som hovedbygning i Kongsholmcentret bindeled mellem Ungdomsskolen, Sprogskolen, Musikskolen, kommunale undervisningslokaler og en koncertsal. Bygningen var i to plan, hvoraf halvdelen af kælderen havde dagslysindfald og fungerede med undervisningslokaler. Bygningens grundplan var på 1.700 m².

Den samlede entreprisesum forventes at være mellem 20 – 30 mio. kr. ekskl. moms, inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger og uforudseelige udgifter. Budget for entreprisesum aftales endeligt ved godkendelse af projektforslaget.

Den nye bygning skal genopføres på samme sted som den gamle bygning, og hvor det er muligt skal eksisterende bygningsdele genbruges. Bygningen skal have forbindelse til de fungerende undervisningsbygninger og koncertsalen. Kommunalbestyrelse har godkendt et skitseforslag, hvor der etableres et auditorie ved at fjerne en del af det eksisterende terrændæk. Tanken er at etablere et større samlingssted i Kongsholmcentret og binde stedet sammen med den åbne plads og bystien omkring centret. Alm. Brand har godkendt skitseforslaget, hvor der er regnet med bærende stålrammer, lette ydervægge og store vinduespartier.

Der lægges stor vægt på en fleksibel bygning, der er robust i forhold til funktionsændringer, herunder at indvendige vægge og installationer udføres, så bygningen kan ændre funktioner over tid.

Genopførelsen skal i kvalitet og bygningsdele være som eksisterende bygning. Den nye bygning skal genopføres, så den overholder gældende lovgivning (BR10 med tillæg for BR15/BR20).

Tre kriterier: Tilbudspris, proces og organisation

Tilbuddet er bedømt ud fra de tre kriterier: Tilbudspris, proces og organisation. 

Under proces har det i vurderingen vægtet, at den beskrevne tilgang til opgaven fremstår logisk, overbevisende og troværdig, og besvarelsen sandsynliggør, at tilbudsgiver har en både effektiv og kvalitetsorienteret tilgang til løsning af opgaven, som giver værdi for bygherren.

Derudover inkluderer bedømmelsen en vurdering af en plan for den samlede projektstyring, arbejdsmiljøkoordinering, fagtilsyn og kvalitetssikring, plan for mangelgennemgange og aflevering, plan for oplæg til en hovedtidsplan indeholdende alle relevante opgaver samt bedst mulig opfyldelse af den udbudte rammetidsplan. 

Under organisation har det vægtet, at organisationen er konkret i forhold til den udbudte opgave, og at den beskrevne organisation er robust og i besiddelse af den rette kombination af erfaring og kompetencer, som er fagligt dækkende både vedrørende projekteringsfasen og byggefasen.

Derudover at organisationen har relevante kompetencer og erfaringer i forhold til opgave og ansvar i projektet, samt at ledende nøglepersoner har dokumenteret ledelses- og samarbejdserfaring og erfaring med byggeskader i forsikringssager.