Første spadestik på Langhøjskolen - energirenovering

Langhoejskolen Blogindlaeg 2 AI 2015 
Første spadestik er nu taget af håndværkerne i forbindelse med energirenovering af Langhøjskolen.

AI har sammen med Hvidovre Kommunes ejendomsafdeling samt skolens ledelse i ca. 1 år haft et meget fint og tæt parløb for at komme så langt.

Efter politiske behandlinger, indeklimamålinger og udbud med økonomi og kvalitet i fokus har Hvidovre Kommune skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet Strømberg & Sahl. Som en del af processen har der fundet en fase sted med fælles projektudvikling for at få de bedste input, erfaringer og optimeringer fra rådgivere og entreprenører før start af selve byggearbejderne.

Der skal over det næste år klimarenoveres, ved at der isoleres på tagene og etableres ny tagbelægning med bedre fald. Vinduer og døre er udtjente og skal skiftes - samtidig etableres der fast og mekanisk solafskærmning. Eksisterende udsugningsanlæg udskiftes med tidssvarende behovsstyret ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Langhoejskolen Blogindlaeg 3 AI 2015

Strategien i de arkitektoniske og ingeniørmæssige greb har så vidt muligt været at undgå at ændre skolens grundlæggende funktioner, udseende og teknik, men derimod at underbygge, forstærke og lægge sig i forlængelse af eksisterende kvaliteter. På den måde vil Langhøjskolen mange år frem i tiden danne de bedst tænkelige rammer for elever, lærere og andre brugere.

Se mere om projektet her.

Langhoejskolen Blogindlaeg 1 AI 2015