Den nye lejelov 2015

I dag den 1. juli træder den nye lejelov i kraft. Den nye lejelov skal bl.a. sikre lejerne mod uforudsete og urimelige økonomiske udgifter ved fraflytning og samtidig give udlejerne administrative lettelser.

Den nye lovgivning forenkler og moderniserer lejeloven og gør derved op med store fraflytningsregninger og tvister mellem udlejere og lejere (7000 sager på landsplan årligt). Boligminister Carsten Hansen fremhævede allerede i juni 2014 det historiske element i aftalen, som ifølge ministeren er den største revision af lejelovgivningen siden 1966.

Den nye lejelov indeholder en række ændringer, der har væsentlig betydning både for udlejere af ejer- og andelsboliger og ikke mindst for de 41,3 pct. af befolkningen, der bor til leje.

Ind- og fraflytningssyn

Lejeloven stiller bl.a. krav til udlejerne om, at der udarbejdes obligatorisk ind- og fraflytningssyn med tilhørende skriftlige ind- og fraflytningsrapporter for at undgå, at lejerne kommer til at stå med en kæmpe regning, når de flytter. 

Normalistandsættelse

I forlængelse af det nye lovkrav om obligatoriske ind- og fraflytningssyn indføres krav om normalistandsættelse, som betyder, at lejemålet blot skal afleveres i samme stand, som det var ved indflytning, med fradrag af slid og ælde.

Normalistandsættelse konkretiseres til hvidtning, tapetsering af vægge, maling af flader, karme, rør og radiatorer. Herunder maling af træværk samt slibning og/eller lakering af gulve.

AI Den Nye Lejelov 2015 Web 1

Der er derfor ikke længere mulighed for, at udlejer kan kræve lejemålet nyistandsat, heller ikke selvom lejemålet er overtaget nyistandsat.

De nye regler beror altså på en vurdering af boligens stand ved ind- og fraflytning, der er med til at afgøre, hvad lejer kan/skal hæfte for ved fraflytning. 

10-årig vedligeholdelsesplan

I den nye lejelov skal udlejer hvert år inden den 1. juli udarbejde en plan for ejendommens vedligeholdelse i den kommende 10-års periode. Vedligeholdelsesplanen skal omfatte større vedligeholdelsesarbejder i ejendommen og skal derved give et godt overblik. I ejendomme med beboerrepræsentation skal udlejeren indkalde beboerrepræsentationen til møde med henblik på udarbejdelse og revision af vedligeholdelsesplanen.

AI Den Nye Lejelov 2015 Web 2

Kravet om en skriftlig vedligeholdelsesplan omfatter kun storhus-ejendomme – fra 7 boliger og opefter og ikke småhus-ejendomme (max. 6 boliger). Derved er de små udlejere fritaget for kravet. Udgiften til at udarbejde 10-års planen kan medtages i den omkostningsbestemte leje.

Kontakt

Med indførelsen af den nye lejelov tilbyder AI at udføre ind- og fraflytningssyn og udarbejde en 10-årig vedligeholdelsesplan for både større og mindre ejendomme, som vi allerede gør det på en række sager.

Få mere information om ind- og fraflytningssyn samt 10-årige vedligeholdelsesplaner nedenfor:

Kontakt afdelingsleder i Drift & Vedligehold Kent Larsen på telefon 29 44 19 32 eller skriv en mail her.

Kontakt adm. direktør Jan Bruus Sørensen på telefon 40 45 28 55 eller skriv en mail her.

Se eksempel på skema til ind- og fraflytningsrapport her.

Se eksempel på 10-årig vedligeholdelsesplan her.

Download artiklen Den nye lejelov 2015 her (artiklen kan benyttes med tydelig henvisning til AI a/s).