BIM-værdi – mængdeudbud sparer 5 procent

Handicappede 4

Udbud af nybyggeri af to specialplejeboliger på Arenagrunden i Ørestad Syd er netop afsluttet. Udbuddet er et af de første mængdeudbud i Danmark, hvor AI som rådgiver ikke blot har tegnet og beskrevet byggeriet, men også har trukket mængder ud, som entreprenørfirmaerne har kunnet anvende til beregning af deres pris.

Byggeprojekt presser udviklingen

Bygherren Boligselskabet AKB København v/ KAB havde ikke stillet krav om at anvende BIM (Bygnings Informations Modellering) og mængder i udbuddet. AI valgte at lave mængdeudbud af de to højhuse på i alt ca. 12.000 kvadratmeter, fordi hele projekteringen af plejeboligerne foregik i Revit. Det var derfor naturligt at hæve ambitionsniveauet og gøre den første erfaring med mængdeudbud.

NW 2

Det var tydeligt, at det ville skabe værdi i projektet at anvende BIM i udbuddet struktureret via en gennemgående kode, som gjorde beregningerne entydige. Entydige beregninger kunne sikre, at udbudsmaterialet var klart og sammenhængende ved at anvende en kode i materialet, som gjorde det muligt for tilbudsgiverne at spore den enkelte bygningsdel på tilbudslisten, mængdelisten, i beskrivelserne og i modellen.

Tilbudsgiverne kunne blandt andet se i en modelviewer, præcist hvor i bygningerne mængderne var placeret – og kunne med et klik på en kode i modellen genfinde samme bygningsdel i beskrivelserne og på mængdelisten. Denne entydighed og sporbarhed reducerede tilbudsgivers usikkerhed og resulterede i en besparelse på mindst 5 procent af entreprisesummen, vurderer tilbudsgiverne. 

”Den gennemgående kode var en god hjælp i tilbudsprocessen, som mindskede vores usikkerhed om hvilke mængder, der lå under de enkelte tilbudsposter. Vi forventer også i udførelsesfasen at få et bedre samarbejde med bygherren, fordi der er større entydighed om, hvad tilbuddet indeholder,” siger Peter Poulsen, afdelingschef i entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen A/S. 

AI havde også fordel af den gennemgående unikke kode, idet den gav en kvalitetssikring af udbudsmaterialet i forhold til, at alle elementer var tegnet og beskrevet. Det var således umuligt at overse noget, der var tegnet i modellerne og fx glemme en bygningsdel. 

NW 3

Valide modeller kvalitetssikret af uvildig IKT-leder

Da der var tale om ny teknologi med indkøb af nyt hardware og software, valgte AI at samarbejde med ingeniørvirksomheden Optimise. ”En af grundene til, at vi turde at stå på mål for modellerne og mængderne var, at vi havde tilknyttet en uvildig IKT-leder til projektet. Optimise stod for, at modellerne blev valide, og at udbuddet med mængder blev præsenteret for entreprenørerne på en måde, som gav dem den nødvendige indsigt og tillid,” siger Tomas Snog, chefarkitekt og partner i AI.

Optimise, der stod for implementeringen af BIM hos AI og på projektet, fortæller om erfaringer og resultater på bips konferencen ”BIM baglæns”.

Konferencen afholdes den 14. september på Nyborg Strand i Nyborg.

Læs mere om oplægget og konferencen her.

Se mere om specialplejeboligerne på Arenagrunden herunder:

Specialplejeboliger til borgere med handicap.