Bæredygtigt boligbyggeri og nye boformer

Adpil

Arkitekturens dag i Middelfart Kommune byder i samarbejde med Arkitektforeningen og HUSET på tema om bæredygtig udvikling i byggeriet og det byggede miljø 1. oktober 2015. Alle borgere i kommunen er velkomne til arrangementet, som stiller spørgsmålet ”Hvad er bæredygtigt byggeri?”.

Bæredygtighedsbegrebet bruges i disse år i flæng. Lavenergibyggeriet med fokus på at minimere bygningernes energiforbrug udfordres af byggeri med et bredere syn på eksempelvis bæredygtig produktion, livscyklusanalyser, genbrug og social bæredygtighed. Men hvad er egentligt bæredygtigt?

Tre arkitekturfirmaer, herunder AI, formidler deres erfaringer i arbejdet med bæredygtighed og viser eksempler på deres resultater.

Program

16:30 Velkomst & Arkitekturpris 2015
Steen Dahlstrøm, borgmester
Niels Bebe, formand for Teknisk Udvalg

16:45 Ressource City, Bæredygtig byudvikling og grøn vækst
Anders Lendager, Arkitekt og indehaver af Lendager Arkitekter

17:05 Bæredygtigt boligbyggeri og nye boformer
Tomas Snog, chefarkitekt AI A/S

17:25 ”Det Biologiske Hus”
v. Frederik Agdrup, Partner EentilEen Arkitekter.

17:45 Spørgsmål fra salen til oplægsholderne & debat

18:00 Fremvisning af ”Det Biologiske Hus” under opførelse på stedet
Forfriskninger og snacks

18:30 Arrangementet slutter

Arrangementet afholdes i HUSET, Hindsgavl Allé 2, den 1. oktober 2015

Se invitationen her.

 ARK DAG 2015 Middelfart Kommune FINAL Web