Arkitekt og bygningskonstruktør Jesper Møgelhøj - vær en del af noget større...sammen

Jesper Moegelhoej Bred

Ny medarbejder skal styrke AI på skoleområdet

Arkitekt og bygningskonstruktør Jesper Møgelhøj er blevet ansat i AI pr. 1. februar for at være med til at styrke AI på skoleområdet som projektleder.

Jesper kommer fra KANT arkitekter, hvor han siden 2005 har været med til at planlægge, projektere og udføre en stor mængde skoler for blandt andet Københavns, Borups, Roskildes og Halsnæs’ Kommune. Jesper har siden 2013 været projektchef hos KANT arkitekter med ansvar for blandt andet alle sager, som KANT arkitekter har fået hos Københavns Ejendomme.

Vinderen af "Årets Skolebyggeri 2014" - Dyvekeskolen - var et stort genopretningsprojekt for Københavns Ejendomme, som Jesper var stærkt involveret i med rollen som henholdsvis projekterende projekteringsleder, arkitekt, konstruktør, byggeleder, fagtilsyn og brugerkommunikator.

Dyvekeskolen er gennemført med skarpt fokus på både læring, arkitektur, modernisering, bæredygtighed (herunder lys, lyd og luft), renovering, energioptimering og den gode proces – fra planlægning over projektering til udførelse, aflevering og ibrugtagning.

Projektet på Dyvekeskolen har medført stor omtale på grund af prisen som "Årets Skolebyggeri", men også på grund af de mange tiltag, der er udført. Der er udgivet flere artikler om projektet i blandt andet "Byggeri +Arkitektur" og i "Byg – Bæredygtigt byggeri".

Projektet er blot en af mange sager for Københavns Ejendomme, som Jesper Møgelhøj har været ansvarlig for siden projekteringen af Hans Nansens Gård tilbage i 2007.

Profil

Som projektleder tager Jesper ansvar og har et skarpt overblik over sine byggesager, både i arkitektoniske og byggetekniske sammenhænge. Han er dygtig til at samarbejde og skabe den gode proces, og med stor indlevelse i de involverede parter definerer han det præcise og korrekte omfang for den pågældende opgave.

Jesper Møgelhøj er fortrolig med at lede og styre alle faser i et projekt, er alsidig og favner med stor sikkerhed både projektledelse, projekteringsledelse og byggeledelse.

En stor erfaring med at styre komplekse byggeregnskaber, hvor mange forvaltninger eller interessenter er involveret, har været med til at sikre, at de lagte budgetter er blevet overholdt.

Jesper er en sammensat person med mange interesser. Som generalist har han specialiseret sig inden for mange områder af projektledelse, udbudsjura og byggeteknik i byggefaget siden 2000.

Han evner at møde de forskellige mennesker i en proces lige der, hvor de er, og har forståelse og respekt for deres faglighed, meninger og behov. Det kan være enten bygherrer, brugere, myndigheder, ingeniører eller andre samarbejdsparter i processen.

"Man skal respektere alle involverede mennesker fra alle de lag, som en byggeproces indeholder, og hvis man er imødekommende og åben, vil man ofte kunne motivere konstruktive bidrag fra en uventet kant. At være projektleder i et byggeprojekt er noget af det mest komplekse, man kan forestille sig.

For mig handler det samtidig om at gå forrest og være med til at vise vejen for de mennesker, som man skal arbejde sammen med. Man skal være det gode eksempel, som med en uangribelig integritet og beslutsomhed kan sætte ind og skære igennem, hvis det er nødvendigt, men ellers forsøge at motivere de involverede parter til at trække i den samme retning i et konstruktivt samarbejde, hvor de forskelliges spidskompetencer kommer til udtryk. Det drejer sig om at skabe ejerskabsfølelse. Helt fra toppen af hierarkiet ned til den sidst ankomne lærling på byggepladsen. Vi skal bygge katedraler og skabe en fælles følelse af at være en del af noget større … sammen".

De sidste år på KANT arkitekter har Jesper siddet med mange samtidige projekter, hvor han enten har været i chefrollen, projekteringslederrollen, byggelederrollen, koordinatorrollen eller udviklerrollen.

Han er vant til at håndtere mange bolde ad gangen og trives, når han får muligheden for at løse komplekse udfordringer, som andre har opgivet.

Dyvekeskolen, der blev afsluttet den 1. august 2014 - efter 3 års målrettet proces - blev afleveret til tiden, til prisen og med 11 registrerede fejl og mangler ved afleveringsforretningen. Det er ikke dårligt for en sag til DKK 125 mio. Dette er opnået ved hjælp af konsekvent styring, engagement og beslutsomhed.