AI vinder - transformation af bygningsmasse til 32 ungdomsboliger for Civica

Østre Hougvej 48

AI vinder sammen med OBH Rådgivende Ingeniører ombygning og renovering af afdeling 127, Østre Hougvej 48 i Middelfart, som omhandler transformation af eksisterende bygningsmasse til 32 ungdomsboliger.

Udbuddet er vundet på baggrund af ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” med vægtning pris, 45%, projektorganisation inkl. CV'er for nøglemedarbejdere, 25%, og redegørelse for aktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, projektering og udførelse, 30%.

Ombygningen indebærer en reduktion i antallet af ungdomsboliger fra 38 til 32. Boligerne bliver en blanding af et- og torums boliger - 9 etrumsboliger og 23 torumsboliger for at imødekomme krav om større boligforhold. 6 af de 23 boliger er tilgængelighedsboliger.

Projektet indebærer foruden ombygningen bl.a. facaderenovering, udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af tag og en gennemgribende modernisering af varme-, vand-, afløbs- og elinstallationer.

Helhedsplanen er godkendt af Landsbyggefonden og afdelingsbestyrelsen, og skema A er godkendt af Middelfart Kommune.