AI vinder rammeaftale med AB Holmegaarden

AB Holmegaarden 1

Det vindende team udgør OBH Rådgivende Ingeniører som totalrådgiver, AI, BOGL og dinesen & partnere som underrådgivere. AI vil primært forestå arkitektydelser og byggeledelse.

Rammeaftalen er tildelt 4 teams i alt, ud af 7 teams, med tildelingskriteriet mest fordelagtige tilbud. Heraf vægtes timepriser 25%, procesbeskrivelse 45% og organisation/bemanding 30%.

For procesbeskrivelse fremføres:

"Procesbeskrivelsen opfylder underkriteriet særdeles tilfredsstillende.
Forståelse for processen og fokus på bl.a. kvalitetssikring, økonomistyring og systematisk mangelhåndtering. Overbevisende planlagt afleveringsprocedure og tidlig beboerinddragelsesproces".

For organisation og bemanding fremføres:

"Organisation og bemanding opfylder underkriteriet rigtig godt
Der er mange forskellige – men gode – kompetencer fordelt på mange projektroller. Projekteringsleder og byggeleder er samme person".

Det forventes, at der i aftaleperioden skal gennemføres flere projekter med anlægsbudget på 8-90 mio. inkl. moms.

Tildelingen af de enkelte kontrakter vil ske på baggrund af en genåbning af konkurrencen, dvs. ved gennemførelse af miniudbud.