AI vinder PCB-renovering af Hedelyskolen

Hedelyskolen 3

Gennem SKI rammeaftale 17.08 har AI vundet PCB-renovering af Hedelyskolen i Greve for Greve Kommune. Tilbuddet er valgt som det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra delkriterierne pris, løsningsforslag og projektorganisation.

AI’s vindende beskrivelse har blandt andet fokuseret på de problemstillinger, der ofte er forbundet ved at fjerne PCB i skolebygninger i drift, samt hvordan processen og løsningerne kan optimeres i et tæt samarbejde med bygherre og brugere gennem en konstruktiv brugerproces.

AI har miljøspecialisterne Golder Associates med som underrådgivere på opgaven. 

Stor skole i Greve

Hedelyskolen er indviet i 1954 og er blevet tilbygget og ombygget flere gange i årenes løb. I 1972 fik skolen sit nuværende navn i forbindelse med en større tilbygning. Tilbygningerne fra 1970-1972 er netop den del, der nu skal PCB saneres.

Hedelyskolen 2

Hedelyskolen er en stor skole på ca. 14.300 m2, beliggende på en stor, grøn matrikel på godt 16 tønder land (ca. 100.000 m²), og skolen rummer, ud over undervisningslokaler, også SFO-legeområder, musikskole og lokaler til diverse fritidsaktiviteter.

Resten af matriklen fordeler sig på to skolegårde, boldbaner, parkeringspladser og grønne områder. Hedelyskolen er opbygget som hhv. et-, to- og treetagers bygninger.

Hedelyskolen 7

PCB over grænseværdierne

I oktober 2014 blev der på skolen konstateret PCB-forekomster i fuger omkring vinduer, døre, bjælker, lofter og mellem vægelementer samt belysningsarmaturer. Endvidere er der konstateret asbest i plader over loftpladerne ved vandrette lofter i stueplan. Da PCB’en overstiger grænseværdierne for indeklimaet, er det blevet besluttet at sanere PCB forekomsterne i størst muligt omfang og samtidig forbedre indeklimaet på skolen.

Totalrådgivning i sikkert arbejdsmiljø

Totalrådgiveropgaven indeholder blandt andet planlægning og udførelse af brugerproces, forslagsfase, projekteringsfase og udførelsesfase af følgende arbejder:

- Sikker og forsvarlig miljøsanering af PCB-holdige fuger og tilstødende materiale
- Udskiftning af alle vinduer og døre
- Udskiftning af indvendige døre
- Udskiftning af gamle lysstofarmaturer
- Vurdering af det eksisterende mekaniske ventilationsanlæg
- Grundig rengøring af alle overflader
- Arbejdsmiljøkoordinering for sikring af en sikker udførelse med ekstra fokus på brugernes   og håndværkernes sikkerhed
- Genhusning af elever og lærere i etaper