AI vinder fsb rammeaftale om totalrådgivning - ingeniør

Bispeparken3 Red

AI har vundet fsb parallel rammeaftale om totalrådgivning og delt rådgivning for ingeniørydelser. Rammeaftalen løber i 2 år med mulighed for at forlænge aftalen med 2 år på tilsvarende vilkår. AI er blandt 5 virksomheder valgt på baggrund af økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af underkriterierne pris - 30% samt projektorganisation og opgaveløsning – 70%.

Screeninger og tilstandsvurderinger som baggrund for renoveringsbehov

fsb har via en række screeninger og tilstandsvurderinger af boligafdelingerne konstateret et betydeligt renoveringsbehov.

De udbudte parallelle rammeaftaler omfatter totalrådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og byggeprojekter.

Rammeaftalerne omfatter rådgivning i forbindelse med indvendigt og udvendigt vedligehold, ny-, om- og tilbygninger, renovering samt modernisering. Aftalerne omfatter alt fra renovering af tekniske installationer til renovering af fag og tag.

Rammeaftalerne kan også anvendes ved fsb´s behov for delt rådgivning, herunder indledende rådgivning og rådgivning i forbindelse med projektledelse, projektering, udførelse og inventar og udstyr samt rådgivning i driftsfasen og i forbindelse med planlægning.

Rådgivningsopgaverne vil være tilknyttet fsb’s afdelinger, der alle er beliggende i Storkøbenhavn, og opgaverne vil i karakter og omfang være meget forskellige.

Samarbejde i proces- og projektforløb 

I tilbuddet er bl.a. beskrevet god kommunikation, orientering og konstruktiv dialog som et vigtigt proaktivt greb i byggeprocessen – særligt forventningsafstemning ved bygninger i drift. I forhold til projektets økonomi og tid er beskrevet realistiske tidsfrister i form af milepæle for de enkelte faser, hvor der tages højde for sikkerhed, arbejdsmiljø og økonomi.

AI´s miljøprofil handler om at gøre mindre lig med bedre. Implementering af bæredygtighed med fokus på livscyklus er en høj prioritet i alle renoveringssager.

fsb er Københavns største almene boligorganisation og ejer cirka 12.000 familie-, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden.

Se mere om fsb her.