AI vinder BYGST rammeaftale Sjælland

BYGST Rammeaftale Sjaelland

AI har vundet Bygningsstyrelsens 2-årige rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand som totalrådgivning vedr. statslige ejendomme undtagen universitetsejendomme, delaftale 2 Sjælland.

Rammeaftalen omfatter hovedsagligt byggeri til kontor og omfatter totalrådgivningssager i forbindelse med indvendigt- og udvendigt vedligehold, renovering samt modernisering og i mindre grad ny-, om- og tilbygning. Totalrådgiveren skal yde både arkitekt- og ingeniørrådgivning.

Rammeaftalen har foruden Bygningsstyrelsen følgende som medordregivere: Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Naturstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kirkeministeriet. 

Se mere om Bygningsstyrelsen her.