AI vinder boligrenovering i Nyborg

AB Holmegaarden Afd 11 Moellervej

AI har sammen med totalrådgiver OBH Rådg. Ingeniører A/S og BOGL aps vundet miniudbud i rammeaftalen ved AB Holmegaarden. Opgaven omhandler renovering af 44 huse i afdeling 11, Møllervej, således boligerne fremstår funktionsdygtige og tilgængelige og tilgodeser AB Holmegaardens behov for at kunne opfylde efterspørgsel på moderne boliger.

Afdelingen skal renoveres/oprettes med støtte fra Landsbyggefonden, så den fremstår moderne og opfylder krav om tilgængelighed i 24 af husene. Der er udarbejdet et idéskitseforslag, som er godkendt af Landsbyggefonden, og som danner grundlag for det endelige projekt. Skema A forventes godkendt af Landsbyggefonden og Nyborg Kommune sommeren 2015.

Totalrådgivning omfatter arkitekt-, og ingeniørydelser i forbindelse med dispositionsforslag, projektforslag, for- og hovedprojekt, projekteringsledelse, begrænset udbud i fag- /storentrepriser, byggeledelse og fagtilsyn samt 1 års garantieftersyn. Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2017.