AI er prækvalificeret - transformation til 32 ungdomsboliger for Civica

Østre Hougvej 48

AI er sammen med OBH Rådgivende Ingeniører udpeget til at gå videre blandt de 5 rådgiverteams, der skal afgive tilbud. 

Udbuddet omhandler ombygning og renovering af afdeling 127, Østre Hougvej 48 i Middelfart, og består af planlægning, projektering, udbud og gennemførelse af ombygning og gennemrenovering af afdelingen.

Ombygningen indebærer en reduktion i antallet af ungdomsboliger fra 38 til 32. Boligerne bliver en blanding af et- og torums boliger. 9 etrumsboliger og 23 torumsboliger for at imødekomme krav om større boligforhold (6 af de 23 boliger er tilgængelighedsboliger). 

Projektet indebærer foruden ombygningen bl.a. facaderenovering, udskiftning af døre og vinduer, udskiftning af tag og en gennemgribende modernisering af varme-, vand-, afløbs- og elinstallationer.

Helhedsplanen er godkendt af Landsbyggefonden og afdelingsbestyrelsen, og skema A er godkendt af Middelfart Kommune.