AI er prækvalificeret til renovering af Nørre Aaby Skole

Noerre Aaby Skole

AI er prækvalificeret til renovering af Nørre Aaby Skole i totalrådgivning for Middelfart Kommune med OBH Rådgivende Ingeniører og arkitekt Karl C. Rasmussen som underrådgivere.

Middelfart Kommune har i alt modtaget 24 rettidige ansøgninger om prækvalifikation og har udvalgt 5 rådgiverteams til at gå videre.

Udbuddet omhandler totalrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering, energioptimering samt pædagogisk opdatering af de fysiske rammer på Nørre Aaby Skole.

Det samlede budget inkl. alle omkostninger andrager DKK 45 mio. ekskl. moms.