AI er prækvalificeret til renovering af afd. 114 Bjerggården for CIVICA

Bjerggaarden Civica

AI er udpeget til at gå videre blandt de 5 rådgiverteams, der skal afgive tilbud.

Projektet omfatter tag-, facade- og energirenovering af afdelingens 2 etageblokke, i alt 72 lejligheder, på Stationsvej 25-47 i Middelfart.

På ejendommen gennemføres i forvejen renovering af VVS-installationerne. Den valgte rådgiver for tag-, facade- og energirenovering må påregne samarbejde med rådgiveren på VVS-renoveringen i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Der er et budget til håndværkerudgifter på ca. 16,5 mio. kr. 

Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud.

AI løser ligeledes lignende opgaver, hvoraf der kan henvises til følgende referencer:

Centerparken energirenovering - Høng Afd. 6

Faxe og Hylleholt BF, afd. 14, facadeprojekt

Møllervej afd. 11 - helhedsplan

Østre Hougvej - 32 ungdomsboliger