AI er prækvalificeret til nyt bo- og aflastningstilbud for Svendborg Kommune

Svendborg Kommune Logo

AI er sammen med BOGL og OBH Rådg. Ingeniører udvalgt som en af 7 teams til at afgive tilbud på totalrådgivning til nybyggeri af bo- og aflastningstilbud til børn og unge. Opgaven indeholder opførelse af nyt integreret bo – og aflastningstilbud til børn og unge, Tankefuld, i Svendborg Kommune.

Det fremtidige byggeri skal indrettes til i alt 14 boliger samt personalerum med plads til:

- 6 botilbudspladser
- 8 aflastningspladser
- 30 medarbejdere

Byggeriet skal rumme børn og unge, der skal leve deres daglige liv i boligen. Målgruppen er børn og unge 0-23 år med psykiske og fysiske, vidtgående, livslange handicap. Den økonomiske ramme for projekterne vedr. opgaven udgør ca. 25 mio. kr.

Tilbuddet afgives med tildelingskriteriet ”det mest fordelagtige tilbud” vurderet på grundlag af de anførte kriterier:

1. Økonomi. vægtning 60%
2. Organisation. Vægtning 20%
3. Proces. Vægtning 20%

AI har udført lignende projekter, som det fremgår af referencerne nedenfor:

Børnehusene Stjernen

Bostedet Gyldenlund

Specialplejeboliger til borgere med handicap

Specialplejeboliger til borgere med sindslidelse

Syrenparken - socialpsykiatrisk botilbud