AI er prækvalificeret til MTH-DEAS Offentligt Privat Samarbejde (OPS)

Oversigtskort Parkeringskaeldre Paa Frederiksberg 

I et Offentligt Privat Samarbejde (OPS) med MT Højgaard, DEAS og Q-Park Operations Denmark er AI prækvalificeret til opførelse og drift af parkeringskældre på Frederiksberg.

Frederiksberg Kommune har prækvalificeret 5 teams til anlæg af parkeringskælder ved Langelands plads mm. i Offentlig-Privat Partnerskab.

Med henblik på at imødekomme borgernes parkeringsbehov har Frederiksberg kommune besluttet at udbyde en OPS-kontrakt om opførelse/anlæg og drift af en ny parkeringskælder på Langelands Plads samt anlæg og drift af den nye offentlige plads, der er planlagt på terræn i området over den kommende parkeringskælder.

Parkeringskaelder Paa Langelands Plads

Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet vanskeligere for borgerne at finde en parkeringsplads nær deres hjem, navnlig om aftenen, hvor borgerne kan bruge lang tid på at finde en ledig parkeringsplads.

For at forbedre parkeringsforholdene har Frederiksberg Kommune derfor besluttet at etablere et nyt parkeringsanlæg i form af en underjordisk parkeringskælder på Langelands Plads med 200 p-pladser.

Frederiksberg Kommune påtænker herudover at etablere yderligere to P-anlæg, som udbydes som optioner, nemlig:

Option 1: P-anlæg ved Forum med 180 p-pladser.

Option 2: P-anlæg ved Frederiksberg Rådhus med 400 p-pladser.

Option 1 Parkeringskaelder Ved Forum 

Option 2 Parkeringskaelder Ved Raadhuset

Den udbudte opgave omfatter følgende:

- Projektering, opførelse, bygningsdrift og vedligeholdelse af en ny underjordisk parkeringskælder med 200 parkeringspladser på Langelands Plads

- Anlæg af den kommende offentlige plads ovenpå parkeringskælderen ved Langelands Plads

- P-administrationsopgaven omfattende parkeringspladserne i parkeringsanlægget/kælderen bortset fra opkrævning af kontrolafgift, som varetages af Frederiksberg Parkering,

- Etablering, drift, vedligehold og fornyelse af P-teknologi til løsning af P-administrationsopgaven, herunder P-automater mv. samt

- En række serviceydelser, som knytter sig til parkeringsanlægget og betjening af P-anlæggets brugere,

- Udbuddet indeholder desuden option på administration og drift af den eksisterende parkeringskælder under Frederiksberg Gymnasium når den nuværende aftale udløber i 2018.

OPS-kontrakten indgås for en periode på forventeligt 15-20 år.