AI er prækvalificeret til Glostrup Boligselskab afd. 33 Bøgeskoven

Glostrup Boligselskab Afd 33

Glostrup Boligselskab og Kuben Management har vurderet 25 indkomne anmodninger om prækvalifikation og har valgt CREO ARKITEKTER med AI som underrådgiver til at afgive bud.

Renoveringen af afd. 33 Bøgeskoven for Glostrup Boligselskab udbydes som totalrådgivning i henhold til ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 fra DANSKE ARK og FRI og indeholder forundersøgelser, bygningsregistrering, byggetekniske undersøgelser, brugerinddragelse, helhedsplan, projektering, myndighedsansøgning, entrepriseudbud, byggeledelse og fagtilsyn ifm. gennemførelse af renoveringen.

Afdeling 33 består af 248 boliger fordelt på 2-etagers rækkehuse samt lejligheder i 2- og 3-etages bygninger opført i etaper i perioden 1988 til 1992. Renoveringen gennemføres som helhedsplan i Landsbyggefondens regi.

Hovedydelsen forventes at være arkitektfaglig, men vil også omfatte ingeniørydelser mm. Renoveringen forventes bl.a. at indeholde udskiftning af eternittage, renovering/udskiftning af beklædte karnapper og facader, renovering/udskiftning af dør- og vinduespartier, isolering af kuldebro mod terræn, renovering eller udskiftning af altaner. Omfanget af renoveringen skal klarlægges nærmere af totalrådgiver i samarbejde med bygherre og landsbyggefonden.

Se mere om Glostrup Boligselskab.