AI er prækvalificeret til Civica afd. 2 Uffesvej – helhedsplan

Uffesvej 20 26 Odense

AI er sammen med Sweco udvalgt som en af 5 teams til at afgive tilbud på totalrådgivning i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen for afdeling 2.

Afdeling 2 er en afdeling med 24 boliger på beliggende Uffesvej 20-26. Bebyggelsen er opført i 1949 og består af to blokke med hver 2 opgange.

Helhedsplanen omfatter renoveringsarbejder af klimaskærm og installationer samt modernisering og ombygning af eksisterende boliger og fælles adgangsveje. I den forbindelse skal der indrettes 12 boliger for tilgængelighed og etableres to nye elevatorer i forbindelse med eksisterende trapperum. Arbejdet omfatter tillige modernisering af udearealer.

Tildelingskriterier er ”Økonomisk mest fordelagtige bud”.