AI er prækvalificeret til Bygningsstyrelsens rammeaftale

Bygningsstyrelsens Rammeaftaler

AI er prækvalificeret til Bygningsstyrelsens 2-årige rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand som totalrådgivning vedr. statslige ejendomme med undtagelse af universitetsejendomme. 

For delaftale 1 – Jylland og Fyn, er teamet AI, gpp arkitekter, INGENIØR'NE og DRIAS udpeget til at gå videre blandt de 6 rådgiverteams, der skal afgive tilbud. Der har været 15 anmodninger.

For delaftale 2 – Sjælland er AI udpeget til at gå videre blandt de 8 rådgiverteams, der skal afgive tilbud. Der har været 29 anmodninger.

Rammeaftalen omfatter hovedsagligt byggeri til kontor og omfatter totalrådgivningssager i forbindelse med indvendigt- og udvendigt vedligehold, renovering samt modernisering og i mindre grad ny-, om- og tilbygning.

Rammeaftalen har foruden Bygningsstyrelsen følgende medordregivere: Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Naturstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kirkeministeriet.

Se mere om Bygningsstyrelsen her.