AI er prækvalificeret til Boligforeningen VIBO: Rammeaftale 2 – Arkitektydelser

Boligforeningen VIBO

AI er prækvalificeret og skal afgive bud på Boligforeningen VIBO´s rammeaftale 2 vedr. arkitektydelser.

Boligforeningen VIBO ønsker at indgå rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand med henblik på hurtigt at kunne tilkøbe nærmere fastlagte ydelser fra en afgrænset række leverandører. 

Rammeaftalerne baseres på ABR89 og ydelserne afgrænses af Ydelsesbeskrivelser fra Danske Ark og FRI.

Se mere om Boligforeningen VIBO her.