AI cykler Gentofte rundt

AI Cykler Gentofte Rundt 2015 3364 Red

Igen i år ”zappede” vi en fredag ud af kalenderen og så nye og ældre projekter af egen og andres produktion i Gentofte og Hellerup.

Studiecykelturen, der fandt sted i smuk og lav efterårssol, var på ca. 20 km og inkluderede stop ved skoler, boliger, idrætsfaciliteter og museer.

Sædvanen tro blev dagen kronet med et restaurationsbesøg på en for området typisk beværtning.

Alt i alt en udbytterig dag med højt fagligt niveau og fin social sammenkitning. 

Arkitektur og kulturarv i Gentofte

Gentofte Kommune skriver følgende om arkitektur i Gentofte:

”Gentofte Kommune er i dag fuldt udbygget, men vil og bør til stadighed udvikles efter skiftende tider og behov. Nogle af Danmarks mest interessante bygninger og bymiljøer findes i Gentofte Kommune.

Mange af disse har fået en næsten ikonagtig status, som banebrydende for ny arkitektur og nye principper i den fysiske planlægning. Bebyggelser som Bellavista og Blidah Park er velkendte eksempler på sådanne skoledannende byggerier, ligeledes er Studiebyen og grønne anlæg som Mariebjerg Kirkegård betydende omdrejningspunkter i moderne dansk arkitekturhistorie.

Parkerne med deres landsteder og slotte er også en væsentlig oplevelsesværdi, i samme skala som vores havne, strandparkerne og de historiske befæstningsanlæg. Oplevelsen af de frodige villakvarterer og de fine rækkehusbebyggelser blandt fint byinventar og i grønne omgivelser, er hverdag i Gentofte.  

Til trods for, at overliggeren blev sat ekstra højt i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneatlasset er flere end 40% af de registrerede ejendomme i den høje ende af bevaringsskalaen (1-4). Blandt de offentlige ejendomme er det flere end 60%.

Den arkitektoniske kulturarv og den høje arkitektoniske standard er, sammen med de grønne områder og kystlinjen, kendetegnende for Gentofte, og det er opgaven at bevare og skabe en smuk kommune til gavn for borgernes livskvalitet hér og nu og til glæde for de kommende generationer”.

Se mere her på Gentofte Kommunes hjemmeside.

Se udvalgte AI projekter i Gentofte herunder:

Bakkegårdsskolen i Gentofte - tilgængelighed

Gentofte Institutioner

Villa Bagatelle

Gentofte Kommune - tilgængelighed på 8 skoler

Nordre Munkegård, Afd. 36                    

AI Cykler Gentofte Rundt 2015 3383 Red