Advarsel - MgO vindspærreplader skaber fugt

Både FRI og DANSKE ARK advarer i nyhedsmails om MgO vindspærreplader, der for nylig har vist sig at suge vand og dermed over tid opfugte i en grad, der kan skabe væsentlige problemer i det færdige byggeri. Pladerne er baseret på magnesiumoxid (MgO) som vindspærre i lette facadekonstruktioner. Visse af pladerne har et højt indhold af saltet magnesiumklorid, så de opfugter ved høj luftfugtighed, og fugten begynder at løbe fra pladerne. 

Vindtaette Plader Fig04

DANSKE ARK skriver, at vandet kan trække salt fra pladerne med sig med risiko for misfarvninger, trænedbrydning eller korrosion alt efter sammensætningen af facadekonstruktioner. BYG-ERFA advarer om, at det udover uønskede æstetiske effekter i værste fald kan medføre skader på de omkringliggende konstruktioner ud fra en undersøgelse udført af Bunch Bygningsfysik Aps og Overfladeteknik Aps. 

FRI skriver, at Byggeskadefonden siden 6. marts 2015 har været klar over problemet, og de vil i løbet af de kommende måneder undersøge omfanget af skaderne. I mange nye byggerier og renoveringsopgaver er der brugt MgO vindspærreplader. Det opfugtede vand, som er resultatet af de kemiske forbindelser, betyder, at vandet bliver stærkt ætsende og korroderer bl.a. skruer og bindejern, og samtidig giver det også grundlag for skimmelsvamp.

Illustration Mgo Plade Skaber Fugt

Ifølge Tommy Bunch-Nielsen, direktør i Bunch Bygningsfysik, og Peter Svane, direktør i Overfladeteknik viser laboratorieundersøgelser, at pladerne indeholder frit magnesiumklorid, som er et salt med lav ligevægtsfugt. Det vil sige, når den omgivende luft har en højere relativ fugtighed, så optager pladen fugt og virker som affugter. Til sidst kan pladen ikke optage mere vand, og så begynder pladen at svede vand, som tilmed er saltholdigt og korrosivt.

Det kan sammenlignes med det fænomen, man brugte i gamle dage til affugtning af sommerhuse. Ved at hænge en pose køkkensalt (natriumklorid) op i en sok og stille en balje under kunne man affugte, og vandet dryppede fra sokken med salt ned i baljen.

Læs mere under Ugens Fokus på DANSKE ARKs hjemmeside.

Læs artiklen ”Entreprenører dropper udbredt vindspærre - frygter kamp om alternativer” i Ingeniøren.

Læs artiklen ”Vindtætte plader suger vand så det driver” på BYG-ERFAs hjemmeside.

Læs artiklen ”Vindtætte plader suger vand” på BygTek.dk.