Tilskud til ejere - Lokal afledning af regnvand (LAR)

Sundhedshus Noerrebro Lokal Afledning Af Regnvand

Tjen penge på dit regnvand

Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune m.fl. tilbyder nu alle grundejere et tilskud eller en refusion af tilslutningsbidrag på op til kr. 23.000,- pr. bolig, hvis regnvandet frakobles det offentlige kloaksystem og håndteres på egen grund. Det vil sige, at alle andelsboligforeninger, ejerboligforeninger og udlejningsejendomme kan søge.

I København er tilskuddet ca. kr. 300,- pr. m² af det areal, der kan afvandes lokalt.

De store regnskyl og oversvømmelser har givet kommunerne så store udfordringer med afledning af regnvand – både teknisk og økonomisk, at kommunerne meget hellere vil betale de enkelte grundejere for selv at håndtere regnvandet.

Dette kan bl.a. løses ved etablering af et forsinkelsesbassin, regnvandsbed eller -beholder, faskiner eller grønne tage, der alle bidrager til naturlig forsinkelse og nedsivning på egen grund. 

Tilskuddet reguleres efter hvor stor en procentdel, det er muligt for ejeren selv at håndtere. Det er ikke altid rentabelt at frakoble alt regnvandet. Nogle røromlægninger kan være meget dyrere at udføre end det tilskud, man kan opnå. 

Vi arbejder i øjeblikket med flere projekter, hvor tilskudsordningerne indgår i projektets løsning. Dette sker ofte ved en helhedsbetragtning af lokale forhold i forbindelse med renovering af kloakker. Eksempelvis har vi netop fået forhåndstilsagn om refusion fra HOFOR på i alt 10,3 mio. i forbindelse med LAR-projekt i Remisevænget i København. 

Etageejendomme får i visse tilfælde frigjort større beløb på flere hundrede tusinde kr. til andre arbejder i ejendommen, da projekterne kan gennemføres for en lavere pris end det samlede tilskud. Dette skyldes, at tilskuddet nogle gange er større end de samlede etableringsomkostninger. Det gælder dog pt. ikke i København.

Har I lyst til at høre mere om mulighederne på Jeres ejendom, så kontakt os for et møde hos jer, hvor vi kan vurdere mulige løsninger. 

Du kan læse mere om tilskud eller refusion fra forsyningsselskaberne Nordvand og HOFOR eller ringe / e-maile direkte til arkitekt Steen Rosendal. Tlf.: 5370 5011 e-mail: sro@ai.dk