Sundhedsaktive byggematerialer

Vores boliger er blevet tættere, og vi omgiver os med møbler, tøj og byggematerialer, der afgasser sundhedsskadelige stoffer. De to ting er med til at øge antallet af tilfælde af allergi og kræft. Så klar er udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen. Derfor giver det god mening, både for individet og for samfundet, at reducere de sundhedsskadelige stoffer.

13Aweb

Gennem de senere år har der været en øget fokus på indholdet af sundhedsskadelige stoffer i vores huse. Det har vist sig, at vores indeklima er fyldt med skadelige stoffer, der stammer fra alt fra møbler til cigaretter. Der er tale om en lange række kendte stoffer, der under et samlet hele kaldes VOC (flygtige organiske forbindelser). Flere og flere produkter er i stand til at dokumentere, at de afgiver meget få eller ingen VOC til omgivelserne. Der er indført indeklimamærkninger med meget strenge krav i flere EU-lande, og generelt mærker man, at byggebranchen har indset, at der et marked for indeklimavenlige byggematerialer. Men der er mange forureningskilder, og det er ikke kun byggematerialerne, der er problematiske.

På vej mod et aktivt sundere indeklima

Hvis man for alvor vil problemet med skadelige VOC´er til livs, er det ikke nok at reducere tilførslen af dem, man skal kunne fjerne dem. Dette er netop grundtanken i Cradle to Cradle (C2C). Det er ikke nok at lave huse, der er “mindre dårlige”, de skal være bedre. I C2C opererer man med begrebet Upcycling og Downcycling som udtryk for de to forskellige strategier. C2C integrerer strategierne for at opnå en miljømæssig værdiforøgelse. På samme måde kan man betragte de indeklimaforbedrende tiltag, nogle materialer afgiver mindre VOC, hvilket selvfølgelig er godt, men hvis materialerne i sig selv kan mindske indholdet af VOC i luften, så vil det være en ægte miljømæssig værdiforøgelse.

Upcycle Chart 2013 06

Aktiv rensning af luften

Indtil nu har det været almindeligt antaget, at den eneste måde at fjerne de sundhedsskadelige stoffer er ved at ventilere huset tilstrækkeligt. Der er ingen tvivl om, at ventilering af indeklimaet løser mange af generne, men der stadig mange boliger, der ikke har mekanisk ventilationsanlæg, og brugere er sjældent gode nok til at lufte tilstrækkeligt ud. En alternativ taktik er at anvende byggematerialer, der ikke blot er meget rene, men ligefrem er med til at rense luften. Sundhedsaktive byggematerialer kan sammenlignes med et filter, der optager og indkapsler skadelige stoffer. Der er altså ikke kun tale om byggematerialer med en meget lav afgasning til omgivelserne. Byggematerialerne renser simpelthen aktivt luften for skadelige stoffer. Med andre ord forbedrer de sundhedsaktive byggematerialer indeklimaet direkte.

Fra ler og uld til kommerciel byggeplade

Man har i mange år vidst, at forskellige materialer som ler og uld har en gunstig effekt på indeklimaet, men den viden er ikke blevet omsat til kommercielle byggematerialer i større omfang. Der er dog noget, der tyder på, at det er ved at ændre sig. For 5 år siden lancerede Fermacell en byggeplade på det tyske marked med en luftrensende effekt baseret på keratin. Pladen vil blive lanceret på det danske marked i oktober på Building Green messen, men allerede nu kan den bestilles hjem til større projekter. Prisen forventes at ligge ca. 15% over standardpladen fra Fermacell.

Det faktum, at Fermacell Danmark vælger at introducere deres Greenline tyder på, at man vurderer, at interessen for klimaprodukter er tilstrækkelig stor, og det tyder igen på en fremtid for de sundhedsaktive byggematerialer, også i Danmark. 

FC Greenline Wohlfuehlen

Der er ingen tvivl om, at sundhedsaktive byggematerialer er interessante i et bæredygthedsperspektiv, da de er i stand til at skabe et bedre indeklima med et lavere indhold af VOC (flygtige organiske forbindelser).

Læs evt. mere her.

Herunder er links med mere information. Øverst er en lille video, der illustrerer den luftrensende effekt i Fermacellpladerne på en sjov måde. Næste link er til Gyproc´s engelske hjemmeside om ACTIVair, der viser en meget informativ video.

https://www.youtube.com/watch?v=4PtOfS1R6y4

http://www.british-gypsum.com/about-us/sustainability/activair

http://www.fermacell.de/de/docs/FC_greenline_wohlfuehlen.pdf

http://www.isolena.at/der-daemmstoff/luftreinigung

http://www.claytec.de/