Nyt domicil til SKATs Scannerteam

Skats Scannerteam

AI har indgået en totalrådgivningsaftale med By & Havn om opførelse af en ny 800 m² bygning med tilhørende anlæg til SKATs Scannerteam.

Bygningskomplekset skal opføres på et disponibelt grundstykke i nærheden af den tidligere Skudehavn i Københavns Nordhavn og skal anvendes som kontrolcenter for scanning af lastbiler, containere og andet godstransport, som fragtes ind i Danmark.

Det nye domicil vil få tilknytning til den nye containerterminal, som er under opførsel i Nordhavnen. Projektet omfatter endvidere logistikplanlægning af tilhørende parkering og trafikforhold. 

Bygningen skal indeholde:

- Garageanlæg til mobilscanner og diverse øvrigt scannerudstyr
Halfaciliteter for tømning og kontrol af 2 lastbiler ad gangen for fysisk varekontrol
Opbevaringsrum for oplag af beslaglagte varer
Diverse mandskabsfaciliteter i form af kontorer, mødelokaler, omklædning med bad og toiletforhold

Bygning skal disponeres for en senere udvidelse på ca. 280 m² til genhusning af nuværende toldekspedition i Københavns Frihavn.

Primo april starter 1. fase med afklaring af kravspecifikationer, bygningsdesign, bæredygtighed og materialevalg.