Ny energisparepakke - totaløkonomiske rentable energiforbedringer og grøn byfornyelse

Logo MBBL


Mange gange bliver selv åbenbart rentable investeringer i energibesparelser ofte ikke gennemført, fordi det er uklart, hvem der får størst økonomisk fordel af investeringerne, selvom de kan være til glæde for både lejere, udlejere og miljøet.

En ny energisparepakke er trådt i kraft, som giver landets kommuner mulighed for støtte til private udlejere, der vil energirenovere deres udlejningsejendom. Ordningen skal skabe større incitament til at starte energiprojekter og gøre det mere attraktivt for både lejere og udlejere at energirenovere private lejeboliger.

I udlejerens projekt skal indgå en beskrivelse af de energibesparende arbejder, der ønskes iværksat, en beregning af energibesparelsen for den samlede ejendom ved gennemførelsen af arbejderne og en beregning af den forventede lejeforhøjelse.

Den nye energisparepakke giver udlejeren mulighed for at lade en større del af investeringen indgå i beregningen af lejeforhøjelsen. Det vil være muligt, når der er gennemført energiforbedringer, som giver så store besparelser i energiforbruget, at det opvejer huslejestigninger som følge af forbedringsarbejder.

Gevinsten ved det energibesparende arbejde fordeles dermed mellem lejer og udlejer.

Grøn byfornyelse

Energisparepakken indeholder ligeledes en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri i byfornyelsesloven, hvor de grundlæggende elementer er en aftale mellem udlejeren og et flertal af lejerne om gennemførelse af energibesparende arbejder i ejendommen og en aftale mellem et energiselskab og udlejeren om tilskud.

Både udlejere og lejere kan tage initiativ til et handlingsforløb. Kommunen vil ligeledes kunne opfordre udlejeren og lejerne til at indgå en aftale om grøn byfornyelse.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i gangsat energisparepakken, som blev vedtaget 1. juli 2014. Ministeriet fremhæver følgende i den nye lov, som gør det fordelagtigt for private udlejningsejendomme at energirenovere:

- Nye bestemmelser om totaløkonomisk rentable energiforbedringer
- Nye bestemmelser om aftalt grøn byfornyelse
- Energimæssige krav for gennemførelse af gennemgribende forbedringer
- Forhåndsgodkendelse af forbedringsbeføjelser for udlejerne
- Forhøjelse af lejernes råderetsbeløb til samme niveau som i almene boliger
- Hjemmel til at udlejeren kan forlange opsat målere til måling af forbruget af varmt og koldt vand samt køling

Kontakt arkitekt Steen Rosendal for mere information. Tlf.: 5370 5011 e-mail: sro@ai.dk

Læs mere om energisparepakken på Ministeriets hjemmeside. 

Læs mere om krav om minimumstandard og energisparepakkens øvrige elementer her.