Mere bæredygtighed - mindre byggeplads

AI Sundholm Syd Foto 1

Boliger i 3 og 4 etager skyder frem fra dag til dag i disse uger på Sundholm Syd. Der arbejdes med rumstore boksmoduler, der giver mere produktion og mindre byggeplads. I produktionen optimeres materialeforbruget og byggeprocessen, så byggeriet bliver billigt og bæredygtigt. Der bygges i rene trækonstruktioner, og facadebeklædningen er ubehandlede metalfacader i cortenstål og råaluminium, som kan omsmeltes og genbruges ved udskiftning.

AI Sundholm Syd DSC6009

Projektet består af en række punkthuse i 3 og 4 etager, som placeres frit på en gammel gartnerigrund. Det grønne havemiljø er det samlende element for området med store træer og små pixihaver mellem husene. Midt i området ligger et gammelt vaskeri, som bevares og bruges som kunstfabrik. Ved kunstfabrikken etableres et fælles byrum som samlingssted for beboere og kunstnere. 

Se mere om projektet her. 

AI Sundholm Syd DSC6018

AI Sundholm Syd Foto 2