Lejerbo Rammeaftale, Vest for Storebælt – AI er prækvalificeret

Lejerbo Logo

AI er prækvalificeret til Lejerbo Rammeaftale – Vest for Storebælt i team med OBH-Gruppen, Regnbuen arkitekter og BOGL.

Ved udvælgelsen har bygherren valgt de ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante tekniske erfaring og kapacitet og en god økonomisk og finansiel kapacitet i forhold til de oplysninger, der er fremlagt. 

Der er lagt særlig vægt på referencelisten og ansøgernes redegørelser.

Der er kommet 25 ansøgninger, som alle er skønnet at opfylde betingelserne. Samtlige ansøgere har i varierende grad afleveret relevante referencer og gode redegørelser. 16 ansøgere er udvalgt til at give tilbud, hvoraf der maksimalt vælges 8 deltagere til rammeaftalen. Rammeaftalen har en varighed på 4 år.