Gennemtænkt originalitet - Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig

131113 Situationsplan

 

AI og DTU BYG - Architectural Engineering, er præmieret i konkurrencen Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig, som er udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Konkurrencen er nu afgjort og vinderne fundet blandt 60 forskellige bud på, hvordan den almene bolig fortsat kan bidrage til den danske boligtradition mange år ud i fremtiden. Konkurrencens formål var at få realistiske bud på to typer bebyggelser – tæt-lav og etagebyggeri. De to byggerier forventes at blive realiseret i løbet af 2015 og indflytningsklare i foråret 2016 på henholdsvis tæt-lav på fyrværkerigrunden i Seest, Kolding, og etageboligerne på byggegrund ved Lisbjerg landsby i Aarhus.

Dommerkomiteen har ønsket at fremhæve AI´s forslag for dets velfungerende, enkle og varierede bebyggelses- og boligkoncept baseret på bæredygtighedens tre hovedparametre. Men også forslagets arkitektoniske udtryk, som konsekvens af bæredygtige overvejelser, finder dommerkomiteen gennemtænkt og original. 

Sol og vind som en integreret del af designprocessen

AI har bl.a. arbejdet målrettet med at analysere sol og vindforhold som en integreret del af designprocessen i form af simuleringsmodeller for forskellige boligbebyggelser. Projektforslaget er resultatet af simuleringerne som en del af bæredygtighedens øvrige parametre (DGNB). 

Lisbjerg Vind

Væk fra institutionen og tidligere tiders betonblok-byggeri

Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, har med konkurrencen ønsket at af-institutionalisere almene boliger, som har haft et ry for monotoni, beton-blokbyggeri og byggeskader. Almene boliger er en vigtig del af samfundet, og ministeren har derfor haft store forventninger til konkurrencen, som har været kompleks, da konkurrenceprogrammet bl.a. har krævet, at Almenboligloven skulle overholdes. Konkurrencen er udtryk for støtte til den fortsatte udvikling af alment byggeri, der er bæredygtigt og giver rum til fælleskabet.

Knagefællesskaber – flygtige fællesskaber 

Ifølge den polske sociolog Zygmunt Bauman er nutidens fællesskaber, i kraft af hvad han kalder for den radikale individualisering, blevet flygtige. Knagefællesskaber, garderobefællesskaber og karnevalsfællesskaber er nogle af de betegnelser Bauman bruger for de fællesskaber, som senmoderne mennesker 'klæder om til'. Man samles omkring en afgrænset begivenhed og forsvinder hastigt ud af den igen.

Samfundet er blevet flydende, siger han, netop fordi fællesskaber som familie eller hjemstavn, der før var faste holdepunkter for individet, ikke eksisterer i samme faste form som tidligere. Flygtige fælleskaber skaber behovet for fleksible boliger. AI´s projekt illustrerer dette ved at fælleskabet er et aktivt tilvalg, som drives af initiativ frem for en påtvungen social bæredygtighed. Fleksibilitet er nøgleordet i fremtidens bæredygtige almene bolig.

Se AI´s præmierede projekt her.

Se mere om konkurrencen her.

Modelexplode

 

20131113 Sharedspace

20131113 Terrasse 

DSCF0220 Red 2