Gamle mursten på genbrugspladsen

I 2013 startede Amager Ressource Center (ARC), i samarbejde med virksomheden Gamle Mursten, et forsøg med indsamling af brugte mursten til direkte genbrug på Borgervænget Genbrugsstation på Østerbro og Genbrugspladsen Kirstinehøj i Tårnby. Og fra 1. juli 2014 er indsamlingen permanent på otte af ARCs genbrugspladser.

Direkte genbrug af gamle mursten er med til at fremtidssikre byggeriet. De gamle mursten bliver rengjort for mørtel og brugt til at bygge nyt. Genbrug af mursten sparer også CO2. Et nyt hus på 140 m²  skalmuret med gamle mursten, sparer klimaet for ca. 6,5 ton CO2.

Det er et rigtig godt signal, at man kan aflevere sine brugte sten på genbrugspladsen, hvorefter de vil få et nyt liv i et nyt hus. Det gør genbrug meget nærværende og konkret, og det underbygges yderligere af, at ARC har valgt at opføre en ny mandskabsbygning helt i genbrugssten.

Gamle Mursten Mg 0597 Web

Alene i 2013 blev der indsamlet 149 tons mursten på to af de tre genbrugspladser, hvoraf mindst halvdelen kan bruges igen. Resten er ukurante sten og afrenset puds og mørtel, som bliver afsat som bundsikringsgrus. 

For at undgå indhold af PCB i stenene udtager Gamle Mursten stikprøver, og generelt screener de ved den manuelle sortering, hvor de frasorterer alle "vinduessten", dvs. sten med fugerester, samt 1/2 og 1/4 sten. Ressourcecentret har endnu ikke fundet rester af PCB i deres sten, hvilket bl.a. skyldes, at langt hovedparten af de sten, der kan bruges, stammer fra før 1955. Sten efter den tid har for mange rester af cementfuger, og de bliver derfor ligeledes omsat og afsat som bundsikringsgrus.

Læs mere på:

www.a-r-c.dk/affald-til-ressourcer/vi-samarbejder-om-at-vaere-paa-forkant/genbrug-mursten

www.gamlemursten.dk/ 

Hent blogindlægget som pdf-fil her.