Forbedring af energieffektiviteten i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

 

AI er prækvalificeret til rammeaftaler vedr. teknisk rådgivning og bistand til forbedring af energieffektiviteten i regionens og de 11 kommuners bygninger.

CEICAD projektet ved Regional Udvikling, Region Hovedstaden indgår op til 6 parallelle rammeaftaler med totalrådgivere med kompetence inden for de udbudte ydelser nævnt i PAR/FRI’s ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Planlægning, 2012.

De prækvalificerede teams er blandt andet udvalgt på baggrund af referencer vedr. teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektering og gennemførelse af energioptimeringsprojekter. AI er blandt 12 prækvalificerede teams. 

Efter tildeling afholdes miniudbud, hvor de 6 rådgivere giver tilbud med honorarformen fast pris. Tildeling af ordre vil ske efter tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" med underkriterierne "Økonomi" (vægt 40%) og "Kompetence" (vægt 60%).

Udvælgelsen 

Udvælgelsen er sket som en helhedsvurdering, jf. udbudsbekendtgørelsens
pkt. IV.1.2:

A) En vurdering af teknisk kapacitet ud fra oplysninger ønsket i pkt. III.2.3:
De udvalgte firmaer har alle gode, relevante referencer på alle eller stort
set alle de væsentligste opgavetyper.

B) Opnåelse af en god konkurrencesituation via udvælgelse af firmaer med
forskellig størrelse omsætning:
Der er udvalgt 4 store virksomheder, 5 mellemstore virksomheder og 3
mindre virksomheder som tilbudsgivere.

C) Hensigtsmæssig organisering af ansøger vurderet ud fra oplysninger i
pkt. III.2.1:
De udvalgte virksomheder er alle organiseret på en hensigtsmæssig
måde, med mulighed for at løse flest mulige opgaver.

D) Ansøgers soliditet:
De udvalgte virksomheder har alle en tilfredsstillende soliditet.