EU klimaaftale 2030

Det netop afsluttede EU klimamøde landede en aftale, der indeholder tre nøgletal:

CO2 udledningen skal reduceres med 40% inden 2030
- Vedvarende energi skal udgøre 27% af det samlede energiforbrug i 2030
- Energieffektiviteten skal øges med 27% frem mod 2030.

De tre nøgletal udstikker en klar kurs for EU, og det sender et klart signal til alle om, at de ændringer i klimaet, vi har været vidne til de seneste år, skal tages alvorligt.

Trends 2030

Den aftalte målsætning for 2030 er ikke lige så ambitiøs som nogle havde håbet, men den er til gengæld realistisk, og det er i denne sammenhæng vigtigere, end at klimaaftalen ville ende sit liv som et politisk signal frem for en realistisk målsætning.

Alle tre nøgletal har og får yderligere indflydelse på byggesektoren i Danmark. Hvis det skal lykkes EU at sænke vore CO2-udledning med 40% de næste 15 år, så bliver man nødt til at tage byggesektoren i ed. Alene opvarmning af huse udgør næsten 40% af EU´s samlede CO2-udledning.

Danmark er nået langt i bestræbelserne på at reducere energiforbruget bundet til opvarmning af vores huse. Der er ingen tvivl om, at vi er blandt de førende lande i lovgivningsbestemt energirigtigt byggeri, men der er stadig meget at hente i forhold til f.eks. energirenovering af den eksisterende boligmasse.

En vurdering udarbejdet af By og Byg og Statens Byggeforskningsinstitut i 2004 vedr. potentialet for varmebesparelser i danske boliger viser, at det vil være muligt at spare mere end 30 Peta Joule ved at udskifte vinduer og efterisolere ydervægge, gulve og tage i eksisterende boliger. 30 Peta Joule svarer til den mængde energi, der går til opvarmningen af 1,6 millioner parcelhuse på 140 m² nye huse opført efter 2015 regler, hvert år.

Graatoner Med Tekst

Vælg bæredygtigt

Der ligger et stort uudnyttet energibesparelsespotentiale i øget fokus på den mængde energi, der går til produktionen af byggematerialer. Hvis man sammenligner energiforbruget til opvarmning med energiforbruget til materialeproduktion og transport, så vil der i 2015 være bundet mere energi i de byggematerialer vi anvender, end den samlede energimængde, der går til opvarmning på 50 år!

Alene energien bundet i tegl og beton i et 140 m² parcelhus opført efter 2015 regler svarer til 25 års energiforbrug til opvarmning. Blot ved at fjerne tegl og beton fra husets vægge og dæk og erstatte det med f.eks. trækonstruktioner og lette dæk, så kan der hentes 18 års energiforbrug til opvarmning af hele huset. Der er med andre ord tale om lavthængende frugter, der klar til at blive plukket. 

Miljo Cyklus

 

Se mere om EU klimaaftalen her.

Se video om EU klimaaftalen her.

Hent det fulde blogindlæg som pdf-fil her.