DAC og Realdania By inspirationskataloger til rådgivere, byudviklere, investorer og producenter

AI medvirker i to udgivelser skrevet af DAC i samarbejde med Realdania By - inspirationskataloget "Præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet" samt kataloget ”Inspiration til boligbyggeri med by- og livskvalitet”.

AI bidrager til katalogerne med projekterne Tranbjerg Syd og Sundholm Syd, hvor førstnævnte er 150 præfabrikerede boliger placeret i udkanten af Aarhus, mens sidstnævnte består af en række punkthuse i 3 og 4 etager, som placeres frit på en gammel gartnerigrund i Sundholm Syd i København. 

Præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet

Inspirationskataloget "Præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet" samler eksempler på præfabrikeret boligbyggeri til inspiration for rådgivere, byudviklere, investorer, producenter og andre, der arbejder med udvikling eller fremstilling af boligbyggeri.

Eksemplerne viser nyere muligheder for, hvordan rationelle og økonomisk attraktive produktionsmetoder kan skabe attraktive boliger med gode muligheder for livskvalitet og bykvalitet. Eksemplerne dækker over fire forskellige former for præfabrikation: rumstore moduler, fladeelementer, containermoduler og digital fabrikation. 

Eksemplerne bliver præsenteret med fokus på de kvaliteter, de hver især repræsenterer - og der hvor det har været muligt, oplyses også kvadratmeterprisen for selve opførelsen af boligbyggeriet.

Praefabrikeret Boligbyggeri Med Kvalitet

Boligbyggeri med by- og livskvalitet

Inspirationskatalog med titlen ”Inspiration til boligbyggeri med by- og livskvalitet”

Eksemplerne i kataloget illustrerer forskellige karakteristika og kvaliteter ved tre forskellige former for boligbyggeri: tæt-lav bebyggelse, etagebyggeri og karrébebyggelse. De viser forskellige måder at bo på og forskellige måder at tilpasse bebyggelser til omgivelserne, samt forskellige måder at blande funktioner og variere bebyggelser på.

Kataloget er i udgangspunktet tænkt som et værktøj, der kan bidrage til at sikre en høj kvalitet i de byudviklingsprojekter, som Realdania By er engageret i sammen med partnerskabskommunerne. Her kan det bruges til at styrke partnerskabernes dialog med de investorer/bygherrer og andre interessenter, der er involveret i byudviklingen. 

Begge kataloger indeholder adresser på eksemplerne og kan altså også danne udgangspunkt for studiebesøg.

Boligbebyggelser Med By Og Livskvalitet

Hent "Præfabrikeret boligbyggeri med kvalitet" som pdf-fil.

Hent ”Boligbebyggelser med by- og livskvalitet” som pdf-fil.

Hvis du har spørgsmål til indholdet, kan du kontakte chefkonsulent i Realdania By Claus Ravn på cra@realdaniaby.dk / 32 88 53 92

Se mere om de 150 præfab boliger Tranbjerg Syd her.

Tranbjerg Syd

Se mere om punkthusene i Sundholm Syd her.

 DSC6018 Sundholm Syd Byggeplads