Chefarkitekt Tomas Snog i DI´s udvalg for Energi- og Klimapolitik

Light Bulb At Sunset

DI´s forretningsudvalg har udpeget chefarkitekt Tomas Snog til nyt medlem af DI´s udvalg for Energi- og Klimapolitik.

I udvalget deltager 21 medlemmer bestående af repræsentanter fra større og mindre virksomheder i Danmark. DI´s udvalg for Energi- og Klimapolitik arbejder for forbedret konkurrenceevne, reduktion af drivhusgasser, omstilling til VE og øget energieffektivitet.

Grøn omstilling er effektiv omstilling

I udvalgets arbejdsgrundlag fremhæves det, at en effektiv omstilling af energisystemet har stor politisk bevågenhed og spiller en betydelig rolle for virksomhedernes rammevilkår i relation til forsyningssikkerhed, bæredygtighed og konkurrenceevne. Energianalyser udgør i den forbindelse et vigtigt videngrundlag med henblik på at identificere effektive løsninger på energisektorens udfordringer. 

EU´s fælles rammebetingelser frem mod 2030

EU´s fælles energi- og klimapolitik udgør bl.a. et udspil til rammebetingelser frem mod 2030, som danner grundlag for arbejdet i DI´s udvalg for Energi- og Klimapolitik. Udspillet består af en CO2-reduktionsmålsætning på 40 pct., supplerende VE-målsætninger på 27 pct. og EE-målsætning på 30 pct. Udspillet forventes behandlet på rådsmødet i oktober 2014.

Fra EU-Kommissionen understreges ligeledes vigtigheden af et mere fleksibelt energisystem, konkurrenceprægede markeder og omkostningseffektive politiske instrumenter. 

Nye statsstøtteregler på energiområdet og forsyningssikkerhed på den politiske dagsorden

EU-Kommissionens konkurrencekommissær fremlagde i april måned nye anbefalinger til statsstøtteregler på energiområdet, der skal sikre en mere harmoniseret og markedsbaseret model for statsstøtte til vedvarende energi, der bl.a. fastlagde rammerne for udformning af fremtidig VE-støtte.

Særligt øget fokus på forsyningssikkerhed vil være med til at sætte den politiske agenda i arbejdet for en fælles energi- og klimapolitik. 

Se mere om DI´s udvalg for Energi- og Klimapolitik.

Se mere om medlemmerne af DI´s udvalg for Energi- og Klimapolitik.

Se mere om DI.