Bæredygtigt træ

PEFC

Træ som byggemateriale er generelt bæredygtigt. Det er de fleste klar over. Specielt performer træ godt i forhold til COudledning, men også på mange andre områder.

Men det er ikke helt ligegyldigt, hvilket træ man vælger. F.eks. kan det stamme fra truede skovområder eller indeholde skadelige stoffer. Man kan dele træs bæredygtighed op i tre målbare kategorier, der påvirker CO2 udledning mv.: Globale emissioner, lokale emissioner og andre faktorer.

Værd at overveje - tre kategorier for CO2 udledning

De globale emissioner udgøres af det enkelte træprodukts udledninger til atmosfæren. Globale emissioner er beskrevet i produktets EPD (Evironmental Product Declaration), og her kan man finde tal for udledninger af CO2, ozon nedbrydelse, forsuring, osv. Der er tale om en livscyklusanalyse, hvilket betyder, at den er opdelt i produktion, anvendelse og bortskaffelse. Man kan ofte finde EPD´er på producentens hjemmeside. Det vigtigste er blot, at deklarationen opfylder ISO 14025 standarden. Desuden kan en god database for EPD´er findes her.

800Px Countries By Carbon Dioxide Emissions World Map Deobfuscated

De lokale emissioner udgøres af sundhedsskadelige stoffer, der afgives af produktet i brugsfasen til indeklimaet. I forbindelse med træ har der været fokus på formaldehyd gennem længere tid, men også andre stoffer kan være skadelige. Som udgangspunkt kan man regne med at CE-mærkningen af det enkelte produkt sikrer, at ingen grænseværdier er overskredet. Ønsker man mere specifikke oplysninger har Teknologisk Institut lavet en liste med byggematerialer, der er testet meget grundigt. Se listen her.

Andre faktorer dækker f.eks. over i hvor høj grad skovdriften er bæredygtig, men også ting som transport, udtørring og opbevaring har betydning for bæredygtigheden. Denne del af bæredygtigheden er omfattet af forskellige certificeringsordninger såsom FSC, der her i landet forvaltes af Forest Stewardship Council Danmark og PEFC, der er en nyere international certificering, som også omfatter kinesiske produkter. Fælles for begge ordninger er, at de er en garanti for, at selve skovdriften er bæredygtig. Se links til de FSC produktsøgning og PEFC produktsøgning her.

FSC PEFC Indeklima

Dokumentation rykker standarder

Det kan virke uoverskueligt som bygherre at forholde sig til alle tallene, så det er vigtigt, at man stiller krav til producentens dokumentation og rådgivers anvendelse af bæredygtige materialer i byggeprocessen. Vi opfordrer til øget fokus på valg af bæredygtigt træ, så vi kan rykke standarderne på markedet via efterspørgsel og dermed ændre produktionsformerne lokalt og globalt.

Hvis du vil vide mere, så kontakt arkitekt og bæredygtighedskonsulent Klaus Kellermann. Tlf.: 60 12 32 67 e-mail: kke@ai.dk